Foto: Hasse Holmberg / TT

Omplacering av eleverna redan igång

Skolinspektionens beslut att stänga Safirskolan innebär att Göteborgs stad snabbt måste hitta nya skolor till de 450 berörda eleverna.

– Vi har full beredskap, säger utbildningsdirektör Bengt Frändén.

Telegram från TT / Omni
09 dec 2019, 17.20

Sedan 2010 har Skolinspektionen dragit in tillståndet för totalt 27 skolor. Sannolikt är Safirskolan, tidigare Vetenskapsskolan, den största med sina 450 elever.

Enligt Bengt Frändén har staden varit beredd på att skolan skulle kunna mista tillståndet.

– När vi fick informationen vid lunch i dag (måndag, reds anm) satte vi oss omedelbart och tittade på hur vi kan ordna en bra skolgång för alla och en så smidig övergång som möjligt. Det kommer vi att lösa.

Skolkommunalrådet Helene Odenjung (L) uttrycker lättnad över Skolinspektionens beslut, men frustration över att det tagit så lång tid.

– Vi har under lång tid vädjat till Skolinspektionen att den ska stänga skolan. Det har funnits kvalitetsbrister och vi har ju också nåtts av den information som polisen haft. Nu skriver Skolinspektionen i beslutet om det vi varit oroliga för, nämligen att det finns en betydande risk för att eleverna utsätts för en påverkan. Det är jätteallvarligt, säger hon.

Helene Odenjung skulle vilja att Skolinspektionen får ett större mandat att stänga friskolor:

– Om en skola har återupprättade brister bör man kunna dra in tillståndet, utan större motivering, säger hon.

Fakta: När det finns problem på en skola

Om en skola, kommunal eller fristående, har allvarliga brister kan Skolinspektionen förelägga om, alltså kräva, åtgärder. Föreläggandena kan kombineras med vite, ett slags straffavgift, om skolhuvudmannen inte kommer tillträtta med bristerna.

Om föreläggandena inte har effekt kan Skolinspektionen dra in tillståndet för en fristående skola. I praktiken betyder det att skolan måste stänga.

Det blir då berörd kommun som får ansvar att ordna fortsatt skolgång för eleverna.

Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola. Däremot kan myndigheten besluta om en så kallad statlig åtgärd för rättelse. Det kan bli aktuellt om vitesföreläggande inte följts och missförhållandena är allvarliga.

I extremt allvarliga fall kan Skolinspektionen besluta att en skola ska stängas tillfälligt och med omedelbar verkan. Detta gäller både kommunala och fristående skolor och kallas tillfälligt verksamhetsförbud.