Detta är en artikel från TT.

Omstartskommission föreslår nytt skattesystem

Telegram från TT / Omni
17 August 2020, 10.24, uppdaterad 17 August 2020, 12.16

Sänkta skatter på arbete, enhetlig moms och kapitalbeskattning med återinförd fastighetsskatt, slopade ränteavdrag, höjda statsbidrag till kommuner, investeringsstöd till näringslivet och en reformering av arbetsmarknaden.

Det är några förslag som Stockholms Handelskammares Omstartskommission föreslår för att få fart på Sverige efter coronakrisen.

Under ledning av ekonomen och tidigare statssekreteraren Klas Eklund har kommissionen samlat en rad experter inom olika samhällsområden, som lämnar en lång rad förslag till omstart av Sverige.

– Här finns flera hundra förslag som kan omsättas i praktisk politik, säger Klas Eklund på ett webbsänt seminarium om rapporten.

Professor Lars Calmfors varnar för att den ekonomiska återhämtningen kanske inte alls blir fullt så snabb som många trott när coronakrisen är över. Han tror mer på att den akuta krisfasen följs av en övergångsfas på 1–2 år med en fortsatt starkt coronapåverkad ekonomi innan en mer definitiv omstart kan ske.

Mer tid

Han förordar ytterligare höjningar av statsbidragen till kommuner och regioner samt av anslagen till testning och smittspårning. Investeringsstöd till näringslivet bör införas i form av investeringsavdrag eller snabbare avskrivningar. Även forskningsanslagen bör ökas till såväl företag som högskolesektorn, liksom expanderande vuxenutbildningsprogram för personer som inte är i arbete.

– Tidigare befann vi oss i en akut krisfas och det gällde att agera snabbt. Nu har vi litet mer tid och går in i en lugnare fas och då gäller det att finkalibrera stöden och rusta ekonomin inför framtiden, subventionera aktivitet i ställe för passivitet, säger Calmfors.

Tydlig plan

Det behövs också en tydlig plan för att återställa de offentliga finanserna. Calmfors förordar en omprövning av överskottsmål och skuldankare med en tydlig plan för hur skuldkvoten ska minska. Skattehöjningar blir svåra att undvika, är hans slutsats.

Finanspolitiska stimulanser behövs som inkluderar såväl satsningar på vård och omsorg som investeringsstimulanser för näringslivet och offentliga infrastrukturinvesteringar. Penningpolitiken bör tillåta att inflationen stiger tillfällig över inflationsmålet.

Generöst grundavdrag

På skatteområdet föreslår nationalekonomen Åsa Hansson en rad förändringar. Skatten på arbete måste sänkas, liksom marginalskatten i toppen genom ett generöst grundavdrag. Dagens jobbskatteavdrag bör slopas och ersättas av ett mer generöst grundavdrag och eller ett riktat jobbskatteavdrag till grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Återinförd fastighetsskatt

– Behovet av ett nytt skattesystem har blivit ännu mer akut på grund av coronakrisen. Det behövs mer pengar och resurser till den offentliga sektorn, och det är skatterna som finansierar det, säger Åsa Hansson.

Hon föreslår bland annat att momsen blir enhetlig, liksom kapitalbeskattning, vilket bör inkludera en återinförd fastighetsskatt. De ökade intäkter detta genererar bör användas till lägre skatter på arbete och företag. Bolagsskatten bör sänkas och göras neutral och ränteavdragen fasas ut.

Andra områden som behandlas i rapporten är arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning, infrastruktur och grön omställning.