Foto: Ali Lorestani/TT

Omtag med samordningsnummer ska försvåra fusk

Regeringen föreslår stramare regler för så kallade samordningsnummer, nummer som individer som inte är folkbokförda i Sverige kan få.

Huvudskälet är att försvåra missbruk och fusk med ersättningar och bidrag.

Telegram från TT / Omni
14 jan. 2020, 11.26

Ett av förslagen är att samordningsnummer som inte används automatiskt ska avregistreras efter fem år.

– Nu är de eviga, det kan de inte vara, säger finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff.

Skatteverket ska kunna avregistrera ett nummer om myndigheten upptäcker fel. Det går inte i dag.

Regeringen vill införa en skyldighet att ha en aktuell adress kopplad till samordningsnumret.

En person som vill ha ett samordningsnummer ska kunna ansöka om nummer och ska då, enligt förslaget, personligen bege sig till ett kontor vid ansökan.

Jagats på

Finansministern och regeringen har av opposition och myndigheter, bland annat Skatteverket, ombetts skynda på med förändringar. Riksdagen jagar också på – ett så kallat initiativ med förslag om stramare regler var också på gång denna vecka, från Moderaterna i riksdagens skatteutskott.

– Vi har drivit på hårt och en preliminär bedömning är att det här är ett rejält kliv i rätt riktning, säger Niklas Wykman, som företräder M i skatteutskottet, om regeringens förslag.

I dag finns det omkring en miljon samordningsnummer registrerade och de gäller på obegränsad tid. Systemet med samordningsnummer är en form av identitetsregister för att personer som inte är folkbokförda i Sverige och inte kan få ett svenskt personnummer ska kunna skiljas från andra. Det är ofta nödvändigt med ett nummer vid kontakt med svenska myndigheter.

Börjat missbrukas

Med tiden har systemet börjat missbrukas, bland annat i brottsliga syften. Även om samordningsnumren inte ger några rättigheter i sig har de bidragit till att låta personer uppträda under falsk flagg och få ut ersättningar, kontrollen av identiteten på den som fått samordningsnummer har brustit. Samordningsnumren har öppnat möjligheter till missbruk som de inte var tänkta att göra.

Magdalena Andersson hävdar att det finns missförstånd kopplade till numren. Samordningsnummer är en identitetshandling, det är inte arbetstillstånd och ger i sig ingen rätt till pengar ur socialförsäkringarna.