Detta är en artikel från TT.

Öresund kan få ökat marint skydd

Telegram från TT / Omni
23 July 2020, 09.32

Ett första steg tas nu mot att utöka det marina skyddet i Öresund. Regeringen ger länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att utreda hur det bäst görs.

"Öresunds rika växt- och djurliv är värt att bevara. Frågan om att skydda området har diskuterats under lång tid. Det känns därför väldigt bra att i dag kunna ge länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att titta på hur behovet av marint skydd i Öresund skulle kunna tillgodoses", säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen ska bland annat göra en konsekvensbeskrivning av hur ett stärkt skydd kan påverka sjöfart, fiske, vindkraft, turism och andra verksamheter i området. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

En av de vanligaste formerna av områdesskydd är naturreservat. Men det kan också ske genom lagstiftning, till exempel begränsningar av fisket eller hastighetsbegränsningar till sjöss.