Överbelastat system kan göra tester meningslösa

Nästan alla av Sveriges regioner upplever ett högt tryck inom vården på grund av testningen av covid-19.

Den senaste tidens ökade belastning har gjort att proven kanske tas för sent – vilket kan göra dem meningslösa.

Telegram från TT / Omni
12 sept. 2020, 11.21

För närmare två veckor sedan presenterade Folkhälsomyndigheten en ny vägledning om hur barn med symptom på covid-19 kunde testas. Nu kommer signaler på att testningssystemet blivit överbelastat.

En majoritet av landets regioner upplever ett högt tryck inom vården på grund av testningen av covid-19, visar en enkät som TT gjort. Samtliga av landets 21 regioner svarade på enkäten, och alla utom en uppgav att de tyckte att testningen gått bra, men att belastningen också varit stor.

Ett PCR-test används för att ta reda på om en person har en pågående infektion med covid-19. Många regioner vittnar om långa köer för den som vill göra ett sådant test.

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell bekräftar bilden från regionerna.

– Vi får också signaler om att väntetiderna för att få testa sig är långa. Det kommer att ta tid innan regionerna kan ställa om för att hantera det ökade trycket och vi har en löpande diskussion med regionerna om hur de ska komma till rätta med det. Dels att öka kapacitet, men också fundera över hur man prioriterar testningen så att den används på bästa sätt, säger Tegnell och fortsätter:

– Går det inte att upprätthålla testningen på den nivån, så att alla som vill kan testas, så får man backa, säger han.

"Testa inom två-tre dagar"

TT: Testningen uppges som viktig för att stoppa smittspridningen, hur kan det då bli såhär?

– Förmodligen för att många yngre personer just nu har luftvägsinfektioner och då blir det ett stort tryck. Systemet orkar inte med alla snuviga barn. Vi har en diskussion med regionerna om det går att skärpa vilka barn det är viktigt att provta och vilka man kan avvakta med, säger Tegnell.

Ett PCR-test ska tas tidigt under pågående sjukdom, för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. Tas testet senare kan det alltså bli meningslöst.

Det ökade trycket och den snäva tidsramen har skapat problem eftersom flera regioner säger att det varit svårt att få en bokad tid för ett test.

När patienten väl får en tid kan det vara för sent för att upptäcka pågående covid-19.

– Ska man testa, så är det viktigt att det görs inom de första två-tre dagarna för att det ska vara meningsfullt, säger Anders Tegnell.

Dessutom upplever en del regioner att de har förseningar gällande självtester. I TT:s enkät uppger bland annat Stockholms region att "vissa invånare upplever att det tar lång tid att få sina egenprovtagnings-kit hemlevererade".

Den ökade belastningen har också gjort att provsvar blivit försenade i vissa regioner. I Stockholm uppger 1177 Vårdguiden att provsvaren kan ta längre tid än en vecka om många testar sig samtidigt.

Ökad belastning på 1177

Flera regioner vittnar också om en ökad belastning på 1177 Vårdguiden, när patienter ringer för att försöka boka test eller få reda på sitt provsvar.

– De kommer inte fram till sin vårdcentral för att boka en tid eller så är alla tider fullbokade. Då vänder de sig till oss, men det ingår inte i vårt uppdrag, så vi kan inte ge några svar. Då blir de som ringer väldigt besvikna, säger Jill Johansson, verksamhetschef vid 1177 Vårdguiden på telefon i Västra Götaland.

Hon berättar att telefonköerna till 1177 blir längre när det är så många som ringer.

– De blockerar för andra som behöver komma fram. Man kan i stället gå in på sin vårdcentrals webbplats och läsa vad som gäller för just din region där. Det är också viktigt att komma ihåg att förkylningssymptom inte är livshotande och man måste ha lite is i magen och vänta tills man får kontakt med sin vårdcentral i stället för att ringa oss, säger Jill Johansson.

Fakta: Enkäten om coronatester

Samtliga av landets 21 regioner svarade på TT:s enkät om testning. Alla utom en region svarade att den allmänna bilden av testningen är att den gått bra.

Samtidigt svarade alla regioner utom en att det upplevt ett högt tryck och hög belastning på grund av testerna. Många regioner uppger att de senaste två veckorna har varit extra tuffa eftersom Folkhälsomyndigheten öppnat för fler att testa sig, varpå fler personer har velat ta testet.

Enkäten genomfördes september 2020.

Fakta: Sjukdomsbilden i Sverige

Totalt har 5 846 personer bekräftats avlidna av covid-19 i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik från 11 september.

2 580 personer har fått eller får intensivvård.

Sammanlagt har 86 505 personer bekräftats smittade.

Källa: Folkhälsomyndigheten