Foto: Johan Nilsson/TT

Överenskommelse om bättre internet på tåget

Tåg- och telekomföretagen har hamrat fram en gemensam branschöverenskommelse om hur internetuppkopplingen ska bli bättre på svenska tåg.

– Det är glädjande att man tagit vår uppmaning på allvar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Telegram från TT / Omni
16 juni 2020, 16.36

Flera stora aktörer inom transport och telekom har nått en överenskommelse om hur de ska samarbeta för att säkra bättre täckning och uppkoppling för resenärer på det svenska tågnätet.

Regeringens initiativ

Det var regeringen som i mars bjöd in företagen, Post- och telestyrelsen och Trafikverket till de rundabordssamtal som nu lett fram till en överenskommelse.

Anledningen till initiativet är enligt Eneroth det ökade behovet av säker uppkoppling när allt fler arbetspendlar med tåg, och jobbar utanför arbetsplatsen, något som blivit särskilt tydligt under coronapandemin.

Problemen med uppkopplingen för tågresenärer gäller både täckning, alltså i hur stor utsträckning man får en signal, och kapacitet, det vill säga hur mycket man kan göra av den signalen.

Kan ställa krav på operatörerna

Nu ska en tidsplan för arbetet tas fram och redovisas för regeringen, som sedan ska följa upp och se till att aktörerna håller rätt ambitionsnivå – och särskilt att förbättringar görs i hela landet.

– Vi kommer följa upp detta och säkerställa att det finns en tydlig ambitionsnivå från aktörerna att investera och säkerställa att man klarar både täckning och kapacitet, säger Tomas Eneroth.

Han tror att det stora behovet är tillräckligt incitament för aktörerna att sätta igång med arbetet, men påpekar att regeringen också kan påverka utvecklingen genom att ställa krav på operatörerna när Post- och telestyrelsen auktionerar ut frekvenser.

– Men här vill också branschen visa att man kan lösa detta, och det är förstås oerhört viktigt att man gör det, säger Tomas Eneroth (S).

Fakta: Aktörerna i branschöverenskommelsen

Initiativet till mötet togs av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Trafikverket samt Post- och telestyrelsen deltog också.

Branschöverenskommelsen innebär att parterna förbinder sig att gemensamt arbeta för bättre mobiltäckning på tåg, i samarbete med Trafikverket. Företagen som står bakom överenskommelsen är: Telia, Telenor, Tele2, Tre, SJ, Vy, MTR, Transdev och Norrtåg.