Detta är en artikel från TT.

Pandemieffekter på drickandet kvarstår

Telegram från TT / Omni
15 March 2022, 05.00

Pandemins nedstängningar gjorde att vi drack mindre alkohol. Effekterna kvarstod också under förra året, trots att krog- och nöjesliv öppnade upp i större utsträckning.

Under pandemin ökade Systembolaget sin försäljning, men det kompenserade inte för minskad reseinförsel och färre krogbesök. Sammantaget sjönk alkoholkonsumtionen i Sverige med 6 procent under 2020. Under pandemins andra år, 2021, ökade konsumtionen med 2 procent.

– Men på det stora hela är det inte så stora skillnader. Pandemieffekten ligger kvar även under det andra pandemiåret, säger Björn Trolldal, utredare vid Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN).

Systembolaget dominerar

CAN noterar att Systembolaget fortfarande dominerar som källa för inköp under 2021. Monopolet ökade till och med sin omsättning något under förra året. Alkoholkonsumtionen på krogen ökade också försiktigt, medan resandeinförseln låg kvar på samma låga nivåer som under 2020.

Trots att vaccinationsprogrammen och användandet av vaccinpass kom i gång under 2021 och fler länder i större utsträckning strävade efter att hålla samhället öppet, ökade utlandsresorna från Sverige bara marginellt under förra året.

Swedavia som står för omkring 90 procent av all flygtrafik ut ur Sverige noterade 27,8 miljoner utlandsresor under 2019. 2020 räknade bolaget till 6,6 miljoner utlandsresor, och 2021 till 7,9 miljoner.

Förändrade levnadsvanor

– Det förklarar varför reseinförseln fortfarande ligger på en låg nivå, säger Björn Trolldal.

Pandemin tvingade människor att förändra sina levnadsvanor och rutiner. Frågan är hur det blir framöver, om de förändringar vad gäller alkoholkonsumtion som pandemin bidragit med kommer att bestå över tid.

– Vi har inte svar på den frågan ännu. Mycket beror nog på hur konsumtions- och umgängesmönstren kommer att utvecklas framöver, om vi kommer att gå tillbaka till samma umgängesmönster som tidigare. Det tror jag kommer att vara en ganska avgörande faktor för hur konsumtionsnivån utvecklas, säger Björn Trolldal.