Foto: Johan Nilsson / TT

Parkeringar stängs under digital motormässa

Jönköping befarar att en motormässa vid påsk kommer att locka besökare, trots att den hålls digitalt. Nu förbereds ett tillfälligt förbud att vistas på sex stora parkeringsplatser under delar av dygnet.

Spridningen av covid-19 är stor i regionen.

Telegram från TT / Omni
23 mars 2021, 12.13

De nödvändiga besluten väntas fattas av kommunens styrande organ i nästa vecka, i enlighet med begränsningsförordningen i pandemilagen. Bland annat hålls ett extra möte i kommunfullmäktige.

– Vi vill uppmana de motorintresserade som tänkt sig åka hit för att träffas att faktiskt avstå det och stanna hemma, för sin egen skull och för andras skull, säger Ann-Marie Nilsson (C), ordförande i Jönköpings kommunstyrelse, vid en digital presskonferens.

– Vi befinner oss i en oerhört svår situation med en väldigt hög smittspridning, framhåller Nilsson.

Enligt henne väntas den så kallade tredje vågen av covid-19 nå sin kulmen i Jönköping under påsk.

Lugnt förra året

Ett normalt år lockar motormässan omkring 80 000 besökare. I fjol, under den första pandemivåren, var besökarna dock väldigt få.

Men inför årets digitala arrangemang har kommunen fått signaler om att ganska många motorintresserade kan vara på väg. Informationen kommer bland annat från polisen och via Facebook.

– Det planeras att ta sig hit för att umgås och festa, säger stadsdirektör Johan Fritz.

Kommunen har haft kontakt med bland andra Folkhälsomyndigheten, regionens smittskyddsläkare, polisen och berörda fastighetsägare i planeringen. På vissa platser kommer fysiska hinder att spärra infarter.

Bland de första

Förbuden kommer att gälla sena eftermiddagar, kvällar och nätter, med olika klockslag för varje plats. På dagtid används parkeringarna av kunder i butiker och liknande.

– När de stänger brukar festligheterna dra i gång, säger Johan Fritz.

Jönköpings kommun är en av de första i landet som använder möjligheten att besluta om ett vistelseförbud enligt pandemilagens begränsningsförordning.

Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter på 2 000 kronor.