Detta är en artikel från TT.

Pensionsvinnarna som brädar soffliggarna

Telegram från TT / Omni
23 February 2020, 11.56

Det kan löna sig att göra aktiva val. Pensionssparandets största vinnare brädar soffliggarna.

Ett trettiotal premiepensionsfonder har gett bättre avkastning än AP7 Såfa.

Få är aktiva och gör fondbyten inom premiepensionssystemet. Den senaste siffran, från år 2017, visar att 5,7 procent av pensionsspararna gjorde fondbyten i premiepensionssystemet. När systemet gjordes om och fondtorget skapades i början av 2000-talet gjorde två av tre (67 procent) ett aktivt val.

För de som gjort ett aktivt val – och valt rätt – har avkastningen varit bättre än för dem som legat på sofflocket.

AP7 Såfa har funnits i sin nuvarande form sedan 2010. Den genomsnittliga årliga avkastningen har legat på 14,8 procent under perioden. Riktigt bra således. Men 33 fonder har haft ett ännu bättre snitt.

Men en genomsnittlig årlig avkastning på 22,2 procent de senaste tio åren är Länsförsäkringar fastighetsfond A den fond inom premiepensionssystemet som presterat bäst. I fjol hade fonden ett exceptionellt bra år med en avkastning på 65 procent.

Bra börsår

Fonderna Skandia Time Global och DNB Teknologi hamnar också i toppen med en snittavkastning på 19,9 respektive 19,3 procent den senaste tioårsperioden.

Perioden har generellt varit bra för många fonder på grund av att börsen på det stora hela haft en stark utveckling. Återhämtningen efter finanskrisen 2008 började redan 2009 och med ett par undantag har börsen mestadels klättrat uppåt.

– De senaste tio åren har varit väldigt bra, delvis för att startpunkten var bra. Det har varit uppgång nästan hela tiden, säger Jonas Lindmark, analyschef på fondanalysföretaget Morningstar.

Bland de tio bästa fonderna finns Swedbank Robur Technology som är den näst populäraste fonden efter AP7 Såfa. Sverigefonder, särskilt aktivt förvaltade småbolagsfonder hör också till dem som gett bäst avkastning.

– Tittar man på vilka fonder som har lyckats bra finns Sverigefonder tydligt med, säger Jonas Lindmark.

Men en avkastning på 14,8 procent i snitt får ändå anses mycket bra, enligt Jonas Lindmark. Och många bedömare anser att förvalsalternativet är en bra fond, om än med något hög risk.

Fondutbudet minskas

AP7 Såfa är den fond som absolut flest premiepensionssparare har sina pengar i, totalt handlar det om 4,7 miljoner personer. Kapitalet i fonden hade ett marknadsvärde på 645 miljarder kronor vid årsskiftet. Runt 294 000 personer hade premiepensionspengar i den näst största fonden i systemet – Swedbank Robur Technology. Marknadsvärdet uppgick till cirka 36 miljarder kronor. 62 000 personer hade pengar i vinnaren på tioårslistan – Länsförsäkringar fastighetsfond A.

Många fonder har kommit och gått under årens lopp. 300 av de drygt 500 fonder som finns på premiepensionens fondtorg i dag har funnits med sedan 2010. Som mest har det funnits cirka 850 fonder.

– Man brukar tala om survivorship bias. De fonder som har gått dåligt tenderar att bli nedlagda, säger Jonas Lindmark, och poängterar att man därför bör ha det i bakhuvudet vid jämförelser.

Efter att oseriösa aktörer avslöjats i systemet har kraven på fondbolagen som vill ha fonder inom premiepensionen skärpts. En regeringsutredning har kommit med förslag som kan innebära att fondutbudet minskas ytterligare.

Fakta: Bästa och sämsta premiepensionsfonderna, tio år

De fonder som haft högst avkastning perioden 2010-01-01–2019-12-31

Fond Årlig snittavkastning

Länsförsäkringar fastighetsfond A 22,2

Skandia Time Global 19,9

DNB teknologi A 19,3

Öhman Sweden Micro Cap 17,9

Lannebo teknik 17,7

UBS (Lux) Equity Fund – Biotech P-acc 17,6

Handelsbanken svenska småbolag A1 17,3

Swedbank Robur Technology A 17,0

Lannebo småbolag 16,9

De fonder som haft sämst avkastning de senaste tio åren

Fond Årlig snittavkastning

Blackrock World Mining A2 -2,3

Amundi Funds Volatility World A -1,7

Blackrock – World Gold A2 -1,3

Blackrock – World Energy A2 -0,6

Baring Global Resources A -0,4

Öhman kort ränta A 0,1

CF korträntefond A 0,2

Skandia korträntefond 0,4

Länsförsäkringar kort räntefond 0,5

Swedbank Robur räntefond kort A 0,5

Källa: Pensionsmyndigheten