Detta är en artikel från TT.

Polisen anmäler människohandel av flyktingar

Telegram från TT / Omni
12 April 2022, 13.51

Sex fall av misstänkta brott har hittills anmälts under Stockholmspolisens insats ”Accepto”, med anledning av flyktingströmmen från Ukraina. I tre av fallen handlar det om misstänkt människohandel.

Ett av fallen handlar om misstänkt grovt koppleri och i de andra två är brottsrubriceringen ännu inte klar, enligt Caroline Boström, utredningsledare på Stockholmspolisens människohandelssektion.

– Det handlar om lite alternativa brottsrubriceringar inom sexualbrott, säger hon.

Den gemensamma nämnaren för de presumtiva offren är att det handlar om ukrainska flyktingar som kommit hit på grund av kriget. Polisen är för övrigt förtegen om detaljer.

– De är särskilt utsatta. Situationen är att de inte kan ta sig hem på grund av kriget, det är ytterligare en nivå av utsatthet utöver den man normalt befinner sig i när man blir utsatt för de här brotten, säger Caroline Boström.

Misstankarna om brott har väckts efter tips till polisen, och från iakttagelser av poliser i yttre tjänst.

Stockholmspolisen fortsätter samtidigt med sin särskilda insats ”Accepto”, för att förebygga och stoppa människohandel bland de ukrainska flyktingarna.

– Vi tar höjd för att det kan bli fler anmälningar. I samband med att flyktingar kommer in i landet brukar en viss typ av brottslighet följa med, säger Caroline Boström.