Detta är en artikel från TT.

Polisen: Vi kommer att vara startklara

Telegram från TT / Omni
22 October 2019, 07.52, uppdaterad 22 October 2019, 15.53

Polisen ska få gå in i brottsmisstänktas datorer och mobiler för att läsa krypterad information.

– Vi kommer att vara startklara nästa år, säger Christer Nilsson, chef för polisens nationella utredningsenhet.

Regeringen är nu färdig med sitt lagförslag om att låta polisen använda sig av hemlig dataavläsning.

– Vi är en av de sista länderna i Europa som inte har tillgång till denna metod, säger Nilsson.

Dansk polis fick den möjligheten redan 2002 och norsk polis 2016.

Lagförslaget har länge stått högt på polisens önskelista. Regeringen och oppositionen enades redan 2015, efter terrordåden i Paris, om att tillåta hemlig dataavläsning.

– Vi är mycket nöjda med lagförslaget och att det träder i kraft första mars, säger Nilsson.

Alltid krypterat

Metoden är tänkt att användas för att komma åt grova brottslingars kommunikation. Polisen bedömer att över 90 procent av den digitala kommunikation man försökt avlyssna är krypterad. Oftast genom vanliga appar som Whatsapp och Signal.

Hemlig dataavläsning kan till exempel innebära att polisen i hemlighet installerar ett program i en dator eller mobiltelefon. Det kan också innebära installation av hårdvara. På så sätt kan polisen kringgå kryptering.

Till skillnad från hemlig teleavlyssning, som omfattar skickade meddelanden, kan polisen även komma åt lagrade uppgifter, till exempel bilder eller filer och lösenord, på enheterna.

Aktivera kamera

Hemlig dataavläsning ska få användas vid misstanke om brott med minimistraff två års fängelse.

Metoden kan dock även innebära att polisen aktiverar kameran eller mikrofonen i en brottsmisstänkts dator eller mobiltelefon. I sådana fall krävs misstanke om brott med minimistraff fyra års fängelse. Sådan bild- och ljudupptagning får dessutom bara ske på en viss, avgränsad plats och inte oavsett var den misstänkte rör sig.

Polisen är mycket förtegen om vilken teknik och program man har skaffat sig eller om man har utvecklat programmen själv.

– Vi har en grupp som jobbar med olika saker inför lagstiftningen. Vad det tekniska går ut på vill jag inte kommentera alls, säger Nilsson.

Snart startklar

Om polisen blir startklar direkt den första mars är oklart.

– Vi kommer vara redo framöver, men exakt när, det kan jag inte säga, uppger Nilsson.

Hemlig dataavläsning är resurskrävande. Regeringen har i budgetpropositionen för nästa år föreslagit 120 miljoner kronor extra till de berörda myndigheterna.

Polisen har tidigare bedömt att man kan komma att använda sig av hemlig dataavläsning i mellan 50 och 100 fall per år. Nilsson är dock osäker på om man kommer upp i de nivåerna.

Totalövervakning?

Inrikesminister Mikael Damberg (S) beskriver hemlig dataavläsning som ett mycket viktigt verktyg.

– Malmöpolisen menar att det inte finns ett enda mord i Malmö de senaste åren som inte föregåtts av kommunikation mellan gängmedlemmar i krypterad form, säger Damberg.

Datainspektionen har dock varnat för att hemlig dataavläsning kan innebära "totalövervakning" av en person.

Har dröjt

Damberg medger att det finns en integritetsrisk.

– Men det är också integritetskränkande att det sprängs och skjuts på gator, säger inrikesministern.

TT: Varför har lagförslaget dröjt så länge?

– Bedömningen har varit att lagförslaget inte varit moget, för att det är så integritetskränkande. Nu bedömer regeringen att det är dags att polisen får nya befogenheter, säger Damberg.

Fakta: Hemlig dataavläsning

Lagen om hemlig dataavläsning ska träda i kraft första mars 2020

Den ska gälla i fem år

Därefter måste den förnyas av riksdagen.

Polisen, tullen, Säpo och Ekobrottsmyndigheter får använda metoden

Tillstånd för hemlig dataavläsning ska ges av domstol.

Metoden får användas vid brott med minimistraff två år

Vid ljud- och bildupptagning via till exempel datorns mikrofon eller kamera krävs minimistraff fyra år.

Metoden får inte riktas mot vissa yrkesgrupper, som läkare, journalister och advokater.

Lagförslaget skickas nu till lagrådet för yttrande

Därefter läggs en proposition i riksdagen

Källa: Regeringen