Detta är en artikel från TT.

Positiv bild av Sveriges coronahantering

Telegram från TT / Omni
26 August 2020, 08.13, uppdaterad 26 August 2020, 09.37

Människor i andra länder har över lag en positiv bild av Sveriges sätt att tackla coronapandemin. Det kan komma att påverka turismen de kommande åren, visar en delstudie av årets Nation Brands Index (NBI).

Nation Brands Index är en studie som mäter styrkan i olika nationers varumärken. I en enkät har 20 000 personer från 20 länder tillfrågats om sin syn på olika länder.

Sverige placerar sig på plats 15 av 50 länder i bedömningen av hur vi hanterar hälsokriser och på plats 10 när det gäller hur trygg man känner sig med att besöka landet.

Väldigt positiv

”Bilden av ett land skapas av många faktorer och bilden av Sverige är i grunden väldigt positiv. Hittills har vi sett att Sveriges nationsvarumärke är stabilt och förändras långsamt”, säger Sofia Bard, chef på enheten för Sverigebildsanalys, i ett pressmeddelande.

Studien visar också att benägenheten att besöka ett land under de närmaste åren är beroende på hur väl man anser landet hanterat coronapandemin.

Hantera hälsokriser

40 procent av de som svarat har en positiv syn på Sveriges hantering av hälsokriser, 43 procent är neutrala och bara omkring 17 procent är negativa. De personer som är mest positiva till Sveriges hantering kommer från Indien, Egypten och Kina.

De länder som bedöms hantera hälsokriser bäst är Tyskland, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Japan. Längst ner på listan återfinns Mexiko, Nigeria, Indien, Brasilien och USA.

Även svenskar har fått möjlighet att svara på hur de ser på Sveriges hantering av hälsokriser. Närmare hälften (47 procent) är positivt inställda, medan 27 procent uppger att de är neutrala och 26 procent är negativa.

Studien är gjord av Anholt Ipsos under juli och augusti 2020.

Fakta: Så har undersökningen gått till

• Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) har tillfrågat 20 000 personer som är 18 år eller äldre i 20 olika länder. Frågorna har ställs online via webpaneler.

• Svaren har sedan vägts samman så att de avspeglar demografiska särdrag som ålder, kön och utbildning inom de olika länderna.

• Frågorna ställdes från juli till augusti 2020.

• Personer från följande länder har deltagit:Nordamerika: Kanada, USA,Europa: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Nordirland, Norge, Polen, Ryssland, Skottland, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Ukraina, WalesAsien-Stillahavsområdet:Australien, Kina, Indien, Indonesien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand,Latinamerika och Karibien:Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Panama, Peru,Mellanöstern:Qatar, Saudiarabien, Turkiet, Förenade Arabemiraten,Afrika:Botswana, Egypten, Kenya, Nigeria, Sydafrika.

• Nation Brands Index (NBI) har gjorts sedan 2005.