Detta är en artikel från TT.

PTS: Allvarliga säkerhetsbrister hos Telenor

Telegram från TT / Omni
10 November 2022, 06.32

Enligt Post- och telestyrelsen har mobiloperatören Telenor brustit i säkerhetsprövningen av personal. Bristerna bedöms så allvarliga att de utgjort ett hot mot rikets säkerhet, rapporterar DN.

Enligt PTS har företaget inte levt upp till kraven i säkerhetsskyddslagen, som ska skydda Sverige mot exempelvis spioneri.

Lagen ställer krav på att personal inom känslig verksamhet säkerhetsprövas innan de anställs. Syftet är att säkerställa att personerna som anställs är pålitliga.

I den till stora delar sekretessbelagda granskningen av företaget, som enligt DN pågått under hösten, drar PTS slutsatsen att Telenor inte fullföljt sina skyldigheter i förhållande till lagen.

Situationen bedöms så allvarlig att företaget kan avkrävas en straffavgift.

Telenor är en av Sveriges största mobiloperatörer, men hanterar även bredband, tv och fibernät över hela landet.

Henrik Christiansson, chef för säkerhetsskyddsenheten vid PTS, säger till DN att bristerna som upptäckts hos företaget är ”allvarliga”, men vill inte närmare kommentera vad som skett.

På frågan om bristerna äventyrat Sveriges säkerhet bekräftar Christiansson att så varit fallet.

– Ja, eftersom vi har haft planer på sanktion så tycker jag att det är uppenbart. Det ligger i sakens natur, säger han.

Telenor tillbakavisar anklagelserna i ett mejl till DN och kallar bristerna ett ”formaliafel”.