Detta är en artikel från TT.

R-talet på tvärs mot smittrenden

Telegram från TT / Omni
30 September 2020, 11.54, uppdaterad 30 September 2020, 13.10

Det så kallade R-talet har tagit ett skutt neråt. Detta trots att smittspridningen på många håll i landet är på uppåtgående.

I den senaste mätningen, som speglar situationen den 24 september, uppskattar Folkhälsomyndigheten detta tal till 0,89.

Ett R-tal mindre än ett innebär att färre än en person i genomsnitt för smittan vidare, vilket i sin tur innebär att smittspridningen är på nedåtgående. Den senaste tiden har detta tal varit runt ett eller strax däröver.

Statsepidemiologen Anders Tegnell har dock varnat för att fästa alltför stor vikt vid detta tal. Skillnaderna är så små att de i praktiken saknar betydelse och att det är den långsiktiga trenden som avgör. Dessutom är mätningarna av R-talet "momentana". Det innebär att dessa tal bara ger en ögonblicksbild av smittspridningen. Det är förklaringen till att R-talet kan gå ner, fast smittspridningen i själva verket ökar.

De senaste veckorna har andelen positiva provsvar bland de fler än 120 000 prover som tagits varje vecka ökat.