Detta är en artikel från TT.

Raseri över Kinautspel om forna sovjetländer

Telegram från TT / Omni
23 April 2023, 07.01, uppdaterad 23 April 2023, 12.25

En kinesisk ambassadör ifrågasätter vilka länder i det forna Sovjetunionen som har formell rätt att existera.

Utspelet väcker stor ilska i Baltikum och andra länder som ingick i det fallna imperiet.

Kinas ambassadör Lu Shaye i Frankrike ifrågasätter om de stater som tidigare ingick i Sovjetunionen har någon grund i internationell rätt. I en intervju med tv-kanalen TF1 i fredags fick ambassadören frågor om vilket land den annekterade Krimhalvön borde tillhöra, varpå han gick in i ett större resonemang.

– Enligt internationell rätt så har inte ens ex-sovjetiska länder denna status, säger han, och benämner det som ungefär en ”status i praktiken”:

– Eftersom det inte finns någon internationell överenskommelse för att befästa deras status som självständiga länder.

Falsk utsaga

Ukraina reagerar skarpt på det kinesiska ambassadörsutspelet.

Ukrainas presidentrådgivare Mychajlo Podoljak konstaterar att de postsovjetiska staterna är fullt lagstadgade enligt internationell rätt:

– Det är underligt att höra denna absurda version av ”Krims historia” från en representant för ett land som är mycket noga med det egna landets tusenåriga historia, säger Podoljak.

Estlands utrikesminister Margus Tsahkna avfärdar utspelet som falskt.

”Baltstaterna har varit självständiga enligt internationell rätt sedan 1918 men var ockuperade i 50 år”, skriver han i sociala medier.

Lettlands dito Edgars Rinkevics anser att utspelet är helt ”fullständigt oacceptabelt” och kräver en kinesisk förklaring och avbön. Både Estland och Lettland har kallat upp Kinas högsta diplomater i respektive land för samtal.

Litauens utrikesminister Gabriel Landsbergis har lagt upp ett klipp från den franska intervjun med Lu Shaye i sociala medier – ”om någon fortfarande undrar varför baltstaterna inte litar på att Kina kan 'fredsmäkla' i Ukraina”, skriver han.

Förvrider Krims historia

Frankrikes utrikesdepartement konstaterar att ”vi har med förvåning fått kännedom om ambassadörens uttalande”.

I ett skriftligt uttalande fortsätter franska UD:

”Det är upp till Kina att förklara om ambassadörens uttalande återspeglar Kinas åsikt – vilket vi hoppas inte är fallet.”

Peking har ännu inte kommenterat ambassadör Lus uttalande.