Detta är en artikel från TT.

Regeringen hoppas havsvindar sänker elpriser

Telegram från TT / Omni
14 October 2021, 09.01, uppdaterad 14 October 2021, 11.55

Skenande elpriser ska stävjas med mer havsbaserad vindkraft. Regeringen ska nu underlätta utbyggnaden.

När det ger effekt för konsumenterna är dock högst oklart. Oppositionen är kritisk.

Vindkraftssnurror till havs har varit en given lösning på energiproblemet i grannlandet Danmark. I Sverige har det inte alls varit samma självklarhet.

Regeringen väljer dock nu att besluta om att ge Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga ut stamnätet till havs. Syftet är att anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft ska minska och rent konkret ska det därmed bli billigare för elproducenter att bygga vindkraft till havs.

– Vindkraft till havs har en enorm potential, säger miljö-och klimatminister Per Bolund (MP).

Många utmaningar

Det är dock förenat med en rad olika utmaningar.

Förutom kostnaderna – det är betydligt dyrare än på land – har Försvarsmakten möjlighet att stoppa planerade projekt vilket man också gjort då det inkräktar på exempelvis flygmöjligheter för stridsflyg.

TT: Finns det inte en risk att de här satsningarna ändå fastnar i ett limboläge med försvaret?

– Även försvaret måste kunna gradera den påverkan som de olika sakerna gör. Skulle en vindkraftpark förhindra en viktig militär aktivitet, då ska den naturligtvis inte byggas. Å andra sidan, innebär det liten påverkan eller man kan påverka utformningen så att den minimerar påverkan så ska dessa byggas och försvaret får anpassa sig, säger energiminister Anders Ygeman (S) till TT.

Stor betydelse

Framförallt skulle satsningen kunna få stor betydelse för södra Sverige. Det är där elpriserna är markant högre än i norra delen av landet. Men när sydsvenska konsumenter kan se resultat kan inte ens en energiminister svara på:

– Det är en jättebra journalistisk fråga men hopplös att svara på. Det är som hur långt är ett snöre? Jag tror att vi de närmaste åren kommer få se en stor expansion av havsbaserad vindkraft och nu pressar vi priset för anslutning rejält, säger Ygeman.

I den numera spruckna energiöverenskommelsen från 2016 mellan regeringen, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet aviserades att avgiften för att ansluta till nätet på land skulle slopas. Formuleringen var att avgiften bör slopas, men regeringen har tidigare inte kommit till skott.

Att Sverige borde självrannsaka sig och egentligen gått på en dansk modell är dock inte självklart, hävdar Ygeman:

– Man har valt en annan modell i Danmark där man utvecklat färdiga områden och sedan lämnat över till projektör. Det har gjort att arbetet gått snabbare men det har också blivit dyrare. Med det här minskar vi kostnaderna i projekten.

Moderaterna kritiserar de båda ministrarnas utspel och hävdar att det hela innebär ett nytt bidrag till vindkraften som, tvärtemot vad de båda säger, inte gynnar elkunderna.

– Detta kommer snedvrida hela elmarknaden och riskerar inte bara att slå ut vatten- och kärnkraft, utan även lokal elproduktion i form av fjärr- och kraftvärme. Detta är inte hållbart och kommer leda till mycket negativa konsekvenser för elsystemet framöver, säger Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för M.

Havsbaserad vindkraft

För ett knappt år sedan hade Svenska Kraftnät fått in ansökningar motsvarande runt 40 gigawatt i effekt.

Den siffran har nu fram till i dag stigit till 135 gigawatt i 70 olika unika ansökningar.

Det kan översättas till ungefär 500 terrawattimmar (TWh) i årlig elproduktion, att jämföras med de cirka 140 TWh som Sverige förbrukar under ett år.