Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen kapar stödprognoser

Företagens efterfrågan på det så kallade omställningsstödet är relativt svagt. Liknande gäller andra stöd.

Regeringen kapar prognoserna ordentligt.

Telegram från TT / Omni
26 aug. 2020, 13.12

Krisens djup för företagen sammantaget ser ut att bli mindre än befarat. Efterfrågan på regeringens alla stöd har blivit lägre än vad som från början beräknades, alternativt saltade finansdepartementet prognoserna lite extra när de lades fram.

Inledningsvis räknade regeringen med att omställningsstödet, en krisåtgärd för företag som tappade 30 procent i omsättning i pandemins akuta skede, skulle kosta statsbudgeten 39 miljarder kronor. Den nya bedömningen är sju miljarder kronor. Ansökningstiden har inte nått slutdatum ännu, 31 augusti, men regeringen gör ändå den kraftiga nedjusteringen redan nu.

Enligt finansdepartementet har utfallsstatistiken visat att betydligt färre företag än beräknat hade ett försäljningstapp på 30 procent i mars och april.

Hyresstödet beräknades först landa på cirka fem miljarder kronor. Nya prognosen lyder två miljarder kronor.

Den allra dyraste krisåtgärden, permitteringsstödet, blir inte alls så dyr som tidigare befarat. Prognosen kapas till mindre än hälften, från den förra bedömningen på 95 miljarder kronor för helåret 2020 till 43 miljarder. Men det var knappast oväntat, den ansvariga myndigheten Tillväxtverket har redan sänkt sin prognos till ungefär samma nivå.

"Efterfrågan på korttidspermitteringar har varit stor och det är positiva nyheter att behovet nu visar sig vara mindre än vad vi befarade i maj. Vi ser att söktrycket har dämpats och att många anställda nu har börjat återgå till normal arbetstid", skriver finansminister Magdalena Andersson (S) i en kommentar till TT.