Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen kräver svar om SCB-haveriet

Civilminister Lena Micko (S) kallar till sig generaldirektören för Statistiska centralbyrån (SCB). Ministern vill ha svar om de felaktiga arbetslöshetssiffror som myndigheten levererat.

Telegram från TT / Omni
11 nov. 2019, 14.30

Ministern har begärt att generaldirektör Joakim Stymne infinner sig på departementet för att förklara sig.

– Det är för att höra om orsakerna till de problem som uppstått och få reda på mer om processen. Jag vet att SCB håller på att rätta till det här och att det kommer nya siffror på torsdag. Men det har betydelse att vi kan följa hur man arbetar, säger Lena Micko.

Tidigare i höstas pekade SCB:s statistik på att arbetslösheten stigit kraftigt – vilket visade sig vara fel.

Uppdagade fel i källan

SCB hittade oförklarliga avvikelser i rådatan från myndighetens samarbetspartner, konsultfirman Evry, som har hand om halva undersökningen. Avvikelserna kan ha lett till att SCB:s siffror för arbetslöshet och sysselsättning i Sverige kan ha varit felaktiga ända sedan 2018.

– Det är väldigt ovanligt att ett sådant här fel inträffat och då måste man ta det på allvar. SCB tycker också att det är allvarligt, så vi förutsätter att det rättas till. Men det handlar om att säkerställa det, säger Lena Micko.

TT: Vad kan felaktiga siffror från SCB få för följder?

– Det blir felaktigt underlag när man ska göra en bedömning av arbetsmarknadens utveckling. Nu är inte det här den enda källan, men SCB:s underlag är verkligen en viktig pusselbit. Det har betydelse.

TT: Har det fattats politiska beslut med de felaktiga siffrorna som grund?

– Jag kan inte riktigt svara på exakt vilka politiska beslut som fattats med hänvisning till statistiken, eftersom den inte är den enda källan. Men den har ju använts i den politiska debatten om inte annat. Det är nog snarare bedömningar än beslut som drabbats.

TT: Vågar du själv lita på SCB:s siffror?

– Ja, det vågar jag, säger Lena Micko.

Generaldirektören sitter kvar

Civilministern uppger att hon inte ser någon anledning till att möblera om i myndighetens ledning och att generaldirektören har fortsatt förtroende.

– Man ska aldrig stänga någon dörr, men jag tror man gör allt för att rätta till det här, säger Lena Micko.

Fakta: SCB:s felaktiga statistik

SCB:s siffror för september förvånade bedömare av arbetsmarknaden. Enligt säsongrensad statistik skulle arbetslösheten stigit till 7,3 procent i september.

Statistiken visade sig vara felaktig, vilket berodde på fel i rådatan från den konsultfirma myndigheten anlitat. Även nedgången i sysselsättningen har överdrivits.

Felaktigheterna kan dateras ända tillbaka till sommaren 2018.

På torsdag publiceras omarbetade siffror, som ska ge en bättre bild av läget från juli 2018 och framåt, enligt SCB.

Källa: SCB