Foto: Amir Nabizadeh/TT

Regeringen öppnar för större publik

Regeringen planerar för att lätta på 50-regeln vid publikevenemang – om inte smittoläget förvärras.

Från mitten av oktober kan sittande publik på upp till 500 personer tillåtas.

Telegram från TT / Omni
29 sept. 2020, 10.09

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer blir kvar tills vidare – men lättnader är på gång, meddelade regeringen på tisdagen.

Ett undantag från förbudet kan bli aktuellt för arrangemang med sittande publik, som konserter och idrottsmatcher. Beslutet ska fattas nästa vecka, den 8 oktober.

Om inte smittspridningen tar fart innan dess kommer de nya reglerna i så fall att gälla från den 15 oktober. Kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) utvecklar:

– Ett undantag som tillåter arrangemang med sittande publik på upp till 500 personer kommer att genomföras. Publiken ska sitta på ett avstånd om en meter till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig.

Spelningar på restauranger

Förslaget på deltagartak och avstånd är i linje med vad Folkhälsomyndigheten föreslår i sitt remissvar, säger Amanda Lind och fortsätter:

– Den dialog som vi har haft med flera sektorer inom branschen har varit avgörande för att göra de här undantagen, vi utesluter inte fler åtgärder längre fram.

Kultur- och idrottsministern poängterar dock att beslut kommer att fattas utifrån smittoläge.

Redan från den 8 oktober kommer dock sittande publik på fler än 50 personer att tillåtas på restauranger.

– Vi kommer då till rätta med den ologiska regeln att om 200 personer sitter och äter i samma lokal och någon sedan börjar uppträda, så måste nästan alla lämna, säger Amanda Lind.

"Vill inte ha orättvisor"

Förutom undantagen från 50-gränsen kommer regeringen även att påbörja ett arbete med att ta fram ett tillfälligt regelverk, som berör andra sektorer.

– Vi vill inte ha orättvisor mellan verksamheter. Målet är att få ett mer enhetligt regelverk, så att verksamheter som i nuläget inte omfattas av ordningslagen, till exempel varuhus, kollektivtrafik och stränder, också skulle kunna omfattas av samma regelverk, säger inrikesminister Mikael Damberg till TT.

Folkhälsomyndigheten får också i uppdrag av regeringen att se över om det går att göra ändringar förbudsförordningen för exempelvis loppmarknader, demonstrationer, mässor och nöjesparker.

Fakta: Max 50 personer från mars

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer trädde i kraft 29 mars.

En ändring av förbudet har länge varit på gång.

Senast i augusti skickade regeringen ut en promemoria på remiss med förslag för lättnader. Förslagen beskrevs då som ett första steg för att möjliggöra för fler evenemang där risken för smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt.