Detta är en artikel från TT.

Regeringen vill se fler vårdplatser

Telegram från TT / Omni
17 February 2022, 07.25, uppdaterad 17 February 2022, 11.35

Fyra redan aviserade miljarder betalas nu ut till vården för att beta av långa vårdköer som blivit längre efter pandemin.

Pengar ska också fördelas för att skapa fler vårdplatser.

– - Det är dags för en ny start för svensk sjukvård. Planen framåt är mer personal, bättre arbetsmiljö, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

Hon framhåller att det är för många överbeläggningar på svenska sjukhus och att vårdplatserna måste bli fler. Marginalerna är för små i den svenska vården, något som innebär en hård press på personalen. Pandemin har gjort det tydligt, en historisk påfrestning för vården.

Får 423 miljoner

– Utvecklingen mot färre och färre vårdplatser har gått för långt. Svensk sjukvård behöver en större kostym. Det betyder bland annat fler vårdplatser.

Landets 21 regioner ska få ett tillskott från en pott på 423 miljoner för att ordna fler vårdplatser. Det är Socialstyrelsen som ska betala ut dem. På frågan om hur många fler vårdplatser som behövs:

– Det är väldigt svårt att säga. Och det kan behöva utökas olika i olika delar av landet och olika delar av vården. Men vi kan inte ha en överbeläggning som är satt i system, vi behöver se en minskad beläggningsgrad.

Fortsatt påfrestning

Regeringen har sedan tidigare avsatt sex miljarder under 2022 för stötta regionerna i arbetet med att beta av vårdköerna som uppstått under pandemin. Nu ges Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut fyra av de miljarderna. De fördelas utifrån folkmängd.

– Covid-19 har inneburit en historisk påfrestning på svensk sjukvård. Mycket vård har fått skjutas upp och arbetssituationen för personal varit oerhört pressad, säger Hallengren.

Hallengren påminner om att covid-19 innebär en fortsatt påfrestning för vården, om än i mindre grad än hittills.

Så mycket får regionerna

Blekinge: 67,3 miljoner kronor (mkr)

Dalarna: 122 mkr

Gotland: 25,8 mkr

Gävleborg: 121,9 mkr

Halland: 144 mkr

Jämtland/Härjedalen: 55,9 mkr

Jönköpings län: 155,4 mkr

Kalmar län: 104,6 mkr

Kronoberg: 86,1 mkr

Norrbotten: 105,8 mkr

Skåne: 593,4 mkr

Stockholm: 1 021,6 mkr

Sörmland: 127,6 mkr

Uppsala län: 166,9 mkr

Värmland: 119,9 mkr

Västerbotten: 116,3 mkr

Västernorrland: 103,4 mkr

Västmanland: 118 mkr

Västra Götaland: 738,4 mkr

Örebro län: 129,9 mkr

Östergötland: 198,8 mkr

Summa: 4 423 mkr

Källa: Socialdepartementet