Detta är en artikel från TT.

Regeringen vill stoppa EU-förslag om naturgas

Telegram från TT / Omni
5 April 2022, 10.59

Regeringen vill kasta det senaste EU-förslaget om hållbara investeringar i papperskorgen.

– Innebörden av det är ju att rysk gas betraktas som hållbar i taxonomin, säger finansmarknadsminister Max Elger (S).

Det har varit många och långa turer om EU-kommissionens nya regler för gröna investeringar, den så kallade taxonomin. I det förslag som alla EU-länder nu ska säga ja eller nej till klassas investeringar i kärnkraft och naturgas som hållbara, under vissa villkor.

Regeringen säger klart nej till naturgas och är också missnöjd med att kärnkraften behandlas styvmoderligt.

– Regeringens uppfattning är att vi ska invända mot förslaget från kommissionen, säger Max Elger till TT.

Ett enigt finansutskott i riksdagen står bakom den uppfattningen, enligt Elger.

Dyra kärnkraftsregler

Den svenska linjen har under hela processen varit att naturgas inte ska ses som hållbart, men EU-kommissionen argumenterar för att det kan vara en övergångslösning när länder ska fasa ut kol och olja.

Även kärnkraft ses som en övergångslösning, men där vill regeringen och en majoritet av riksdagspartierna, att reglerna ska vara mer generösa – utan stoppdatum och krav på slutförvar av kärnavfallet.

– För svensk räkning är det osannolikt och mycket dyrt att tro att eventuella investeringar i kärnkraft skulle klassas som hållbara enligt kommissionens förslag, säger Elger.

Taxonomiförslaget kan endast accepteras eller förkastas i sin helhet. I det här skedet går det inte att ändra på enskilda delar.

Svårt att stoppa

För att stoppa förslaget krävs att 20 länder som representerar 65 procent av EU:s befolkning säger nej, alternativt att en majoritet i EU-parlamentet röstar nej.

– Grundtipset är att det inte kommer att stoppas av ministerrådet. Det är en mycket bred majoritet som skulle krävas för det. Men vi har inte hört alla medlemsländers synpunkter än, så vi får väl se hur det går. Men det är rätt osannolikt att det skulle bli på det sättet, säger Elger.

Kriget i Ukraina och debatten om beroendet av rysk olja och gas verkar inte ha påverkat taxonomidiskussionen.

– Inte vad vi har fått indikationer på. De länder som ville inkludera naturgasen när vi jobbade med det här i höstas, förefaller alltjämt vilja inkludera naturgas, säger Elger.

Frågan ska även behandlas i riksdagens EU-nämnd, senare i april lämnar regeringen sitt svar till Bryssel.