Foto: Ali Lorestani/TT

Regeringens maktlag avslutas – användes aldrig

Efter hårda diskussioner i april fick regeringen extra makt av riksdagen att stänga verksamheter för att förhindra smittspridning.

Nu går lagen ut och förlängs inte. Trots att regeringen sade att den extra makten var helt nödvändig har den inte använts.

Telegram från TT / Omni
30 juni 2020, 19.09

– Det skedde en hel del förändringar i bemyndigandet och hur användbart det i slutänden har blivit är en fråga man får titta på i efterhand, säger socialminister Lena Hallengren (S) om varför det bemyndigande i smittskyddslagen, som det formellt heter, inte har brukats.

Hon syftar på de ändringar som gjordes efter förhandlingar med riksdagens partier och efter de synpunkter som lämnats av remissinstanser och Lagrådet, bland annat.

Hon säger också att regeringen sedan dess har vidtagit en del andra åtgärder som minskat behovet av bemyndigandet.

Ett syfte med de extra befogenheterna uppgavs vara att regeringen, utan att först fråga riksdagen, snabbt skulle kunna ta beslut om att stänga till exempel köpcenter, stora stationer eller restauranger för att hindra smittspridning. Den skulle också göra det möjligt för regeringen att fördela om läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning i fråga om privata vårdgivare och andra privata aktörer.

Lagen trädde i kraft den 18 april och skulle sluta gälla den 30 juni, vilket nu sker.