Detta är en artikel från TT.

Regeringens pandemibudgetar under lupp

Telegram från TT / Omni
11 November 2021, 03.50

Sedan coronavirusets utbrott har regeringen fått igenom 20 extra ändringsbudgetar för att snabbt kunna hantera pandemins ekonomiska konsekvenser.

Jämfört med den ordinarie budgetprocessen går processen kring en extra ändringsbudget betydligt snabbare och sker utan att olika alternativ ställs mot varandra.

Riksrevisionen inleder nu en granskning för att säkerställa att regeringens användning av de extra ändringsbudgetarna har skett på ett ansvarsfullt sätt.

”Vi kommer att granska om förslagen i de extra ändringsbudgetarna har varit tillräckligt pandemirelaterade, brådskande och om underlagen hållit tillräckligt god kvalitet”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Bara under 2020 uppgick anslagsökningarna i och med de extra ändringsbudgetarna till 304 miljarder kronor, varav hälften spenderades.

Resultatet från myndighetens granskning är tänkt att redovisas i juni 2022.