Regionen: "Vi är i början på ett maratonlopp"

Stockholm ska öka antalet intensivvårdsplatser med 100 procent och i Göteborg rustar man för att få ett fältsjukhus för att kunna vårda alla coronasmittade patienter.

I Skåne är man i ett skriande behov av sjukvårdspersonal – 3 000 anställda är sjukskrivna varje dag.

Telegram från TT / Omni
20 mars 2020, 10.53

– Vi är i början på ett maratonlopp och vi lägger rälsen medan vi springer, säger Alf Jönsson, Skånes regiondirektör.

Det är i storstadsregionerna som coronaviruset har störst spridning och Folkhälsomyndigheten har tidigare avrått från resor till och från regionerna.

Brist på utrustning

Värst drabbat är Region Stockholm med runt 500 smittade personer och bara de senaste dagarna har man sett en snabb ökning av antalet patienter som behöver sjukhusvård.

– Och vad värre är, många som behöver intensivvårdsplatser. Fortsätter den här utvecklingstakten står vi inför en utmaning som vi inte sett tidigare i modern tid, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i Region Stockholm.

Akutsjukhusen har fått i uppdrag att i ett första skede utöka sina intensivvårdsplatser med 50 procent – nästa steg är att öka antalet platser med 100 procent. Bland annat kan detta komma att ske med en extern avdelning, utanför sjukhusens lokaler.

Västra Götalandsregionen förbereder sig för ett liknande scenario som i Stockholm. I regionen vårdades på fredagsmorgonen 29 coronasmittade personer på sjukhus, varav tio på intensivvårdsavdelning.

Vill ha fältsjukhus

– Vi har tidigare sagt att vi ligger någon vecka efter. Men om jag tittar på antalet intensivvårdsfall har vi i dag lika många som Stockholm hade för två dagar sedan, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland.

Nu vill man sätta upp ett fältsjukhus vid Östra sjukhuset med 20 intensivvårdsplatser från Försvarsmakten. Det är Socialstyrelsen som fattar beslut om en begäran om stöd från försvaret.

– Vi vet att det tar omkring fem till sju dagar från beslut och vi väntar på beslutet nu, säger Ann Söderström.

Sedan tidigare håller ett fältsjukhus med 30 intensivvårdsplatser på att sättas upp på flygbasen Ärna i Uppsala. Om fler är aktuella vill försvaret inte uppge.

– Men vår inställning är att vi ska hjälpa till så mycket som möjligt, givet att vi fortfarande kan lösa våra ordinarie uppgifter, säger pressekreteraren Jesper Tengroth.

Skåne: Stäng inte barnomsorgen

Region Skåne ser inget behov av ett fältsjukhus. Tillgången till vårdplatser och intensivvårdsplatser bedöms vara bra och man jobbar på att bygga ut kapaciteten på annat sätt. Antalet konstaterade fall i Skåne var på fredagen 220 personer och tio personer vårdades på sjukhus, varav tre i intensivvård.

Däremot är läget kritiskt vad gäller sjukvårdens personalbemanning i regionen. Runt 3 000 anställa är sjukskrivna varje dag och regionen vädjar om att det nationellt inte ska fattas ett beslut om att stänga ner barnomsorgen och grundskolor.

– Vi har många medarbetare som har barn och det skulle bli en mycket stor belastning på vår hälso- och sjukvård om de inte skulle kunna få en fungerande barnomsorg eller om deras barn inte skulle kunna gå till skolan, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Fakta: Storstadsregionernas åtgärder

Region Stockholm:

+ Folktandvårdens verksamhet halveras för att vården ska få skyddsutrustning och för att inte för många ska vänta i väntrum.

+ Kollektivtrafiken i regionen anpassas efter läget från och med måndag. Gäller busslinjer och spårvägar, men inte tunnelbana och pendeltåg.

+ Akutsjukhusen ska utöka antalet intensivvårdsplatser med 50 procent – arbetet ska vara klart nästa vecka. Intensivvårdsplatserna ska i nästa steg öka med 100 procent.

+ Har satt igång ett arbete med att skapa en extern avdelning, utanför sjukhusens lokaler, där patienter ska kunna intensivvårdas för covid-19.

Västra Götalandsregionen:

+ Vill ha ett fältsjukhus med 20 intensivvårdsplatser utanför Östra sjukhuset.

+ Uppmanar dem som vill jobba i vården och som har rätt utbildning att söka sig till regionens hemsida och anmäla sitt intresse.

+ Antalet infektionsplatser och intensivvårdsplatser utökas.

+ Den planerade vården har dragits ner.

Region Skåne:

+ Inför en generell återhållsamhet för all planerad vård för att klara det kritiska bemanningsläget och tillgången till skyddsmaterial. Den vård som inte är nödvändig ställs in eller skjuts upp. Akut och livsnödvändig vård påverkas inte.

+ Bygger ut kapaciteten vad gäller vårdplatser och intensivvårdsplatser.

+ Lägger ut ett självskattningstest på Facebook, där man kan testa sina egna symtom om man känner sig krasslig.