Detta är en artikel från TT.

Regioner fyller skyddslagren efter pandemin

Telegram från TT / Omni
9 April 2023, 05.28, uppdaterad 9 April 2023, 08.14

Pandemin blottlade stora brister i tillgången till skyddsutrustning för vårdpersonal på flera sjukhus. Nu har nästan samtliga regioner ökat sina skyddslager, enligt en enkät som Ekot gjort.

19 av 21 regioner uppger att de har utökat sina lager av bland annat skyddsutrustning – som handskar, plastförkläden och andningsskydd – och läkemedel jämfört med innan pandemin.

Hur länge lagren räcker är svårt att ge ett fullständigt svar på, eftersom flera regioner hänvisar till sekretess.

– När det gäller skyddsmaterial, så räcker vårt lager i minst en månad. Vi är betydligt mer förberedda nu än vad vi var före pandemin, säger Åsa Hessel, krisberedskapschef i Region Sörmland, till Ekot.

Det finns inga tydliga krav på hur stora lagren ska vara, utan det är upp till regionerna själva att avgöra, enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Regeringen vill i en proposition förtydliga hälso- och sjukvårdslagen med en skrivning om att regionerna också ska ha de produkter som krävs för god vård.