Detta är en artikel från TT.

Rekordfå dog i trafiken

Telegram från TT / Omni
3 January 2021, 12.10, uppdaterad 3 January 2021, 12.16

För andra året i rad sjunker antalet omkomna i trafikolyckor på svenska vägar och landar långt under det maxantal som var årets mål.

Glädjande men förmodligen delvis en effekt av pandemin, säger Transportstyrelsens generaldirektör.

Under 2020 har 190 personer omkommit i trafiken, enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen, det är det lägsta antalet sedan Transportstyrelsen inledde sina mätningar i början av 50-talet.

– Det är glädjande att vi nådde det etappmål som funnits för 2020, det vill säga max 220 omkomna, nu blev det 190, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Främst är det omkomna i personbilsolyckor som blivit färre och det gäller både kollisioner och singelolyckor.

Pandemins effekter

Årets statistik har precis sammanställts, den är preliminär och det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser, enligt Jonas Bjelfvenstam, men han tror att många år av systematiskt arbete med trafiksäkerhet gjort sitt.

– Inte minst de insatser inom utveckling av fordon och infrastrukturen vi genomfört har bidragit till att förbättra säkerheten.

Men att antalet blir rekordlågt i år kan även vara en effekt av pandemin.

– Särskilt under våren har vi sett rejält minskade trafikvolymer vilket sannolikt påverkat olycksstatistiken positivt, säger Jonas Bjelfvenstam.

Av de 190 omkomna var minst 110 skyddade trafikanter, vilket innebär att de färdades i personbil, lastbil eller liknande. Antalet omkomna i motorcykelolyckor var 28 och motsvarande för siffra för cykelolyckor var 14. 23 fotgängare omkom efter att ha blivit påkörda av ett motorfordon. I 15 av fallen redovisas inte de exakta omständigheterna, eftersom risken finns att enskilda personer då ska gå att identifiera.

Hastighet och nykterhet viktigt

Det långsiktiga målet, sedan 1997, är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Nästa etappmål på vägen dit är att antalet dödsfall ska halveras till 2030 jämfört med ett snitt av dödstalen 2018–2020.

– Det ska vi sträva mot härnäst och då krävs naturligtvis att man fortsätter det här systematiska arbetet. Det krävs också att förarna tar ansvar för det personliga uppträdandet i trafiken och, som så ofta tidigare, är hastighet och nykterhet två av de viktigaste delarna i detta.

Antalet omkomna i trafiken de senaste åren

2020: 190.

2019: 223.

2018: 324.

2017: 252.

2016: 270.

2015: 259.

2014: 270.

2013: 260.

2012: 285.

2011: 319.

2010: 266.

2009: 358.

2008: 397.

2007: 471.

2006: 445.

Källa: Transportstyrelsen