Detta är en artikel från TT.

Rekordhögt elpris – lönsamt elda med olja

Telegram från TT / Omni
21 September 2021, 05.30

Det rekordhöga elpriset har gjort det lönsamt att starta det oljeeldade kraftverket i Karlshamn.

Trots att det inte råder någon brist på el.

De senaste veckorna har elpriset legat på rekordhöga nivåer, vilket har flera förklaringar.

Karlshamnsverket är med och budar på elmarknaden dagligen, men det är först nu som priset skenar som det blir lönsamt att dra igång produktionen av fossileldad el.

– Tack vare att det har varit så enormt höga priser så har vi startat Karlshamnsverket på en prissignal, säger Henrik Svensson, platschef på det Uniperägda Karlshamnsverket.

Ingen brist

Normalt sett har det oljeeldade kraftverket mest blivit synonymt med kalla vinterdagar då en bristsituation kan uppstå, främst i södra Sverige, och i ännu högre grad när ett antal kärnkraftsreaktorer de senaste åren har stängt igen. Verket har ett kontrakt med statliga Svenska Kraftnät att hålla en beredskap, vintertid. Men det gäller inte nu, den här årstiden. Nu är det det höga priset som lockar. Och det beror i sin tur på en bristsituation, hävdar Henrik Svensson.

Men någon brist på el i Sydsverige har inte funnits, inte enligt Svenska Kraftnät i alla fall som har balansansvaret på den svenska elmarknaden.

”Det har inte varit någon risk för effektbrist i elområde 4. Det har varken av nät eller balansskäl funnits några behov av stöttning från Karlshamnsverket”, skriver Svenska Kraftnäts driftchef Pontus de Maré i ett mejl till TT.

Sluteldat för nu

Karlshamnsverket har kört sin elproduktion de två senaste veckorna, några dagar med två block i drift. Nu är det dock slut med det för tillfället även om priset fortsatt ligger skyhögt över det normala – kraftverket togs i lördags ur bruk för en allmän och återkommande översyn i fyra veckor, enligt Henrik Svensson.

Det höga priset svider för många just nu. Ett villahushåll som bränner 10 000 kWh per år, får räkna med att septemberfakturan blir cirka 700–800 kronor högre än ett normalår. För lägenhetskunden är fördyringen mer måttlig, kanske en hundralapp, enligt Johan Sigvardsson, elanalytiker på Bixia.

Detta påverkar

Det finns flera orsaker till det höga elpriset just nu:

Mindre vatten i kraftdammarna.

Relativt lite vind.

Extremt höga priser på framför allt gas som driver upp elpriset i stora delar av Europa, vilket till följd av export och import av el över gränserna smittar av sig på de nordiska grannländerna. Exempelvis har södra Norge i nuläget nästan lika högt elpris som södra Sverige även om Norges elproduktion till nästan 100 procent kommer från den billiga vattenkraften.

Det som slutligen styr priset är det så kallade marginalpriset, den dyraste sist inkomna kraftkällan på elmarknaden sätter priset för all el.

Mindre kärnkraft i syd parat med överföringsproblem mellan norra och södra Sverige spelar också roll.