Rekordmånga nobbade äldreboende – finns rädsla

Under förra året valde rekordmånga personer att tacka nej till sin plats på äldreboende, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

– Man har blivit mer återhållsam och försiktig, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor.

Telegram från TT / Omni
29 March 2021, 10.41

Under förra året valde rekordmånga personer att tacka nej till sin plats på äldreboende, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

– Man har blivit mer återhållsam och försiktig, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor.

Totalt 4 000 personer "försvann" från landets äldreboenden. I oktober 2020 bodde 78 000 personer på äldreboende, jämfört med 82 000 året före. Stor smittspridning, höga dödstal med covid-19 och besöksförbud för anhöriga har gjort att betydligt färre har anförtrott sig till äldreomsorgen.

– Det har påverkat allmänhetens inställning och det finns absolut en rädsla för att bli smittad i äldreomsorgen, säger Michaela Prochazka, Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor.

Regionala skillnader

Bland 80-plussare gick inflyttningarna till äldreboenden ner med 14 procent från februari till november, jämfört med hur det sett ut de senaste åren.

I en del regioner var skillnaden större. Med något yngre personer inräknade, 70-plussare, minskade inflyttningarna med hela 23 procent i Uppsala och 22 procent i Stockholm.

– Minskningen har bestått under året, säger Michaela Prochazka.

Även efterfrågan på hemtjänst sjönk. Antalet 80-plussare som sökte och fick hemtjänst för första gången minskade med cirka 20 procent jämfört med åren före.

– Det är självklart inte så som vi önskar att det ska vara. Om man behöver hjälp ska man söka och få den, säger Michaela Prochazka.

Inget minskat behov

Stora delar av omsorgsarbetet har under pandemin flyttats från kommunerna till anhöriga, enligt Michaela Prochazka som anser att de uteblivna insatserna knappast är en bra affär för kommunerna även om äldreomsorgsinsatser innebär stora utgifter.

– Kommunernas kostnader minskar bara tillfälligt och har bara skjutits upp. Behovet minskar inte och personer som behöver hjälp kommer också att behöva insatserna. Kanske att fler behöver hjälp under kortare tid framöver.