Detta är en artikel från TT.

Restriktioner kan hävas i februari

Telegram från TT / Omni
26 January 2022, 09.32, uppdaterad 26 January 2022, 13.30

Nuvarande covidrestriktioner bedöms behövas i ytterligare i två veckor, meddelar regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Men om smittläget förbättras kan merparten börja avvecklas från 9 februari.

– Liv och hälsa hotas fortfarande. Vi har en extrem smittspridning med stor påverkan på samhällskritiska verksamheter, inklusive sjukvården och äldreomsorgen, säger socialminister Lena Hallengren (S).

– Folkhälsomyndigheten bedömer att nuvarande åtgärder lägger en broms på spridningen och givet det höga antalet fall behövs den bromsen ännu en tid.

Enligt Folkhälsomyndighetens scenario når vi inom kort kulmen på den pågående smittovågen.

– Restriktionerna behöver vara kvar de närmaste 14 dagarna. Men om läget då har stabiliserats och om kulmen bedöms vara nådd och om vaccinationerna flyter på kan merparten av restriktionerna avvecklas från den 9 februari, säger Hallengren.

Oklart vad som består

TT: Hur ska ni veta om kulmen är nådd när färre fall konstateras på grund av ändrade riktlinjer för PCR-testningen sedan förra veckan?

– Vi tittar även på andelen positiva av dem som provtas. Vi kan också titta på specifika grupper som ger en representativitet av befolkningen i stort, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Nästa vecka återkommer regeringen med mer information om vilka restriktioner det kan handla om och i vilken takt avvecklingen kan ske.

TT: Ni uppmanar fler att ta tredje dosen, men vilken roll spelar det att många haft infektionen och är immuna?

– Det slår tillbaka på antalet fall, de som nyss haft en infektion är inte mottagliga för en infektion, så det i sig mättar systemet. Kombinationen av att vi bedömer att en halv miljon i veckan får covid-19 och att vi hoppas att en halv miljon i veckan tar erbjudandet om vaccination gör att vi fyller på immuniteten, säger Karin Tegmark Wisell.

Ny fas

Enligt Folkhälsomyndighetens scenarion för smittspridningen väntas en topp i slutet av januari på antingen 45 000 eller 69 000 fall per dygn beroende på utvecklingen. En halv miljon smittade i veckan som Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget innebär att vi redan nu når i genomsnitt 71 000 insjuknande per dag.

Den stora smittspridningen leder till omfattande sjukfrånvaro, vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser till följd av bemanningsproblem i hela samhället. Dessutom är belastningen inom sjukvård och äldreomsorg är fortsatt hög.

Även om antalet patienter som behöver intensivvård har stabiliserats de senaste veckorna stiger antalet covidpatienter i behov av slutenvård. Den omfattande smittspridningen leder även till en kraftig ökning av fall på särskilda boenden, enligt Tegmark Wisell.

– Vi kan samtidigt nu allt tydligare se att pandemin har gått in i en ny fas. En hög vaccinationstäckning skyddar många mot allvarlig sjukdom och död.

För att inte få en allt för kraftig rekyl av smittspridning kommer vissa åtgärder behöva kvarstå ytterligare en tid även efter den 9 februari. Det gäller inte minst åtgärder för att skydda de allra äldsta och svagaste.