Foto: Claudio Bresciani/TT

Riksdagen antog ny terroristlag

Telegram från TT / Omni
22 jan. 2020, 17.29

Samröre med en terroristorganisation ska vara straffbart. Det beslutade riksdagen med röstsiffrorna 319 mot 28. Vänsterpartiet röstade nej.

Den nya lagen innebär att fler handlingar än i dag – handlingar som syftar till främja, stärka eller understödja en terroristorganisation – ska ses som terroristbrott. Det kan handla om att befatta sig med vapen eller ammunition, sköta transportmedel eller upplåta en lokal åt en terroristorganisation.

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 mars i år.

SD, M, KD och L ville också att en utredning tillsätts för att även kriminalisera deltagande i terroristorganisation.

– Deltagande är en bredare typ av kriminalisering där man kan sätta dit personer som inte på ett tydligt sätt haft specifika uppgifter. Det gör att man kan åtala samtliga personer som kommer tillbaka från IS i Syrien och i Irak, säger SD:s rättspolitiske talesperson Adam Marttinen.

Men det förslaget röstades ned med 174 mot 173.