Foto: Claudio Bresciani/TT

Riksdagen utreder ledamöters ersättningar

Telegram från TT / Omni
25 sept. 2019, 16.49

Riksdagsstyrelsen vill utreda reglerna för de ersättningar som ledamöterna kan få för, bland annat, dubbelt boende, resor och som traktamenten och när de slutar sitt uppdrag. Det ska också handla om återkrav och sanktioner.

Det är bara drygt två år sedan reglerna sist ändrades men reglerna anses ändå behöva förtydligas och kompletteras. För närvarande utreds minst en tidigare och två tjänstgörande riksdagsledamöter för ersättningar de har begärt och fått, för att slå fast om de hade rätt till pengarna.

"Riksdagen är hela Sveriges riksdag och ledamöter från hela landet ska ha goda möjligheter att kunna utföra sina uppdrag utifrån väljarnas förtroende. En utredning ska nu bland annat titta närmare på om reglerna kring ersättningar har rätt balans mellan att ge bra möjligheter för ledamöterna och samtidigt vara välavvägda och tydliga", kommenterar talman och ordförande i riksdagsstyrelsen, Andreas Norlén i ett pressmeddelande.