Foto: Fredrik Sandberg/TT

Riksdagen: Var god dröj med Brommaslut

En majoritet i riksdagen vill försöka hejda regeringens plan att snabbavveckla Bromma flygplats och klämma in trafiken på Arlanda.

Beslut kan inte tas nu och en plan för att utveckla och utöka Arlanda måste fram först, enligt ett förslag.

Telegram från TT / Omni
29 april 2021, 15.00

Tidpunkten för att ta beslut om att avveckla Bromma är helt fel, enligt Liberalernas trafikpolitiska talesperson Helena Gellerman.

Hennes parti samt Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom ett initiativ om ett tillkännagivande, en skarp uppmaning, till regeringen. Det ska slutbehandlas i trafikutskottet den 4 maj.

Just att regeringen tar in pandemin som ett skäl att avveckla har retat upp. På torsdagen var infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i utskottet.

Fel ordning

Eneroth följde upp presskonferensen förra veckan där han och klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) gjorde klart att regeringen vill avveckla Bromma. En utredning ska arbeta fram underlag över sommaren och bland annat syna om flyget från Bromma ryms på Arlanda.

– Man kan inte gå ut och säga att "vi vill avveckla Bromma" och sedan göra en utredning. Det är helt fel tågordning. Först måste man göra en utredning, säger Helena Gellerman (L).

– Och man måste vänta tills flyget har återhämtat sig, så att man kan göra tillförlitliga prognoser och vet hur det ser ut framöver.

I förslaget till tillkännagivandet begärs att regeringen ska sörja för att Bromma ska fortsätta vara en modern flygplats. Ett beslut om framtiden bör inte tas förrän flygkris och pandemi är över och någotsånär rimliga antaganden om utvecklingen kan göras.

Och regeringen bör göra en plan för att utveckla och utöka Arlanda, inklusive miljötillstånd, före årets slut.

Anders Åkesson (C) säger sig vara övertygad om att det blir en mycket stark reaktion från trafikutskottet nästa vecka och att en majoritet står bakom tillkännagivandets inriktning, även om formuleringarna kan komma att ändras.

Säkerställa

– Det här måste göras i rätt ordning. Först måste man säkerställa funktionaliteten i svenskt inrikesflyg och utrikesflyg, tillägger Anders Åkesson.

Det är galet att först bestämma att en flygplats, i det här fallet Bromma, ska bort utan att veta vad det innebär för helheten, säger han.

Också Sverigedemokraterna är emot regeringens planer, förstahandsalternativet är att behålla Bromma.

– Sedan får vi titta närmare på hur det utvecklar sig och ta hänsyn till kommersiella faktorer, men vi tror att Bromma har potential att återhämta sig efter pandemin, säger gruppledaren Henrik Vinge till TT.

Oro i landet

I veckan har politiker för S, C och L i Region Kalmar och tolv kommuner där uttalat oro för att en nedläggning av Bromma kan försämra förbindelserna till Stockholm. Risk finns att inrikesflyget får det trångt på Arlanda.

"En utbyggnad av Arlanda, för att möta Kalmar läns och övriga regioners behov, kan möjligen vara en lösning. Men innan kapaciteten på Arlanda ökar, är en nedläggning av Bromma, ur vårt perspektiv, omöjlig att göra", skriver Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande och de övriga undertecknarna i ett uttalande.

Processen

21 april: Regeringen meddelade att den vill avveckla Bromma flygplats och flytta trafiken till Arlanda.

27 april: En utredning tillsätts med Trafikverkets ordförande Magnus Persson vid spakarna. Han ska, bland många andra frågor, gå igenom hur kapaciteten på Arlanda kan säkras för att klara trafiken från Bromma.

Förutom inrikeslinjer handlar det om ambulansflyg, bland annat.

Tillgången på slottider, det vill säga avgångs- och landningstider på mornar och kvällar, kan bli ett problem för inrikesflyget.

Kommunikationer till och från Arlanda behöver förstärkas.

4 maj: Trafikutskottet tar ställning till förslag att uppmana regeringen att vänta med beslut om Bromma.

31 augusti: Utredningen ska vara klar.

Hösten 2021: Regeringen tar ställning till utredningen och om det är möjligt att ta bort Bromma från basutbudet av flygplatser. Ett beslut kan dock bli fördröjt.

Efter ett avvecklingsbeslut har Swedavia 36 månaders uppsägningstid gentemot Stockholms stad för avtalet om Bromma.

Källa: Regeringskansliet