Detta är en artikel från TT.

Så är sommarläget på förlossningen i din region

Telegram från TT / Omni
29 May 2023, 03.30

Ännu en tuff sommar väntas i förlossningsvården på många platser i Sverige. I TT:s lista över samtliga regioner får du en bättre bild av läget där just du bor.

Region Blekinge

Läget: Samma som förra sommaren

Ansträngt läge. En del pass är inte fyllda. Föräldralediga, en hyrbarnmorska, timvikarier och chefer tar pass. Barnmorskor erbjuds 7 000 kronor för att flytta en semestervecka. Det finns en liten risk att kvinnor får föda i en annan region, även om det är ovanligt. Största utmaningen är att täcka barnmorskepass och eventuell frånvaro.

Region Dalarna:

Läget: Sämre än förra sommaren

Skört under sommaren med minibemanning och inga vikarier vid sjukdom. Farhågan är att personalen inte ska orka om de ska täcka upp för varandra. Låga födelsetal, vilket betyder att trycket inte är så stort. Cirka fyra barnmorsketjänster saknas. Har anställt pensionärer och ger bonus för extrapass.

Region Gotland:

Läget: Bättre än förra sommaren

Det finns tillräckligt med barnmorskor för att klara sommarbemanningen. Under sommaren har vikarier tagits in, men regionerna har inte tagit in hyrbarnmorskor och ger inte bonus för att flytta semester.

Region Gävleborg:

Läget: Sämre i Hudiksvall, lika som förra året i Gävle

Ungefär 3-4 barnmorsketjänster saknas i Hudiksvall, där många övertidspass är utlagda och vissa får ersättning för att flytta semesterveckor. Den ersättningen har höjts från 15 000 till 20 000 kronor per vecka. Svårt att få tillräckligt med hyrbarnmorskor i Hudiksvall. Vissa verksamheter har reducerad verksamhet i Gävle.

Region Halland:

Läget: Sämre än förra året

Tvingas minska kapaciteten till ungefär 75 procent av ordinarie kapacitet. Cirka femton barnmorsketjänster är vakanta. Anställer hyrbarnmorskor, pensionärer, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass. Åtminstone tredje året med bemanningsproblematik och medarbetarna är ”trötta”, enligt regionen. Största utmaningen finns på den enhet där neonatalvården är förlagd (Halmstad).

Region Jämtland Härjedalen:

Läget: Bättre än förra sommaren

Största utmaningen är att ha tillräckligt många seniora förlossningserfarna barnmorskor i tjänst när det blir ett högt tryck. Tre hyrbarnmorskor på deltid. Anställer pensionärer och ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass. Några har flyttat semestervecka, i ett system som bygger på procent av lönen.

Region Jönköping:

Läget: Bättre, lika bra och sämre

Olika läge beroende på förlossningsklinik. 14 barnmorsketjänster saknas totalt. Största utmaningen är bemanning av erfaren personal. Anställer hyrbarnmorskor och pensionärer. Beordrar flytt av semester och ger extra ersättning enligt allmänna bestämmelser. Det finns risk att kvinnor får föda i en annan region.

Region Kalmar län:

Läget: Lika som förra sommaren

Ett fåtal barnmorsketjänster saknas på Västerviks sjukhus. Största utmaningarna är akut sjukdom bland personalen och arbetsbelastningstoppar. Anställer hyrbarnmorskor, pensionärer, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass. Barnmorskor från gynmottagning och mödravården jobbar inom förlossningsvården på sommaren.

Region Kronoberg:

Läget: Lika som förra sommaren

En tight situation. Blir några sjuka blir det ökad belastning på övrig personal. Två förlossningsrum stängs vid förlossningsavdelningen i Växjö. Anställer hyrbarnmorskor och ger bonus för att flytta semester. Det finns risk att kvinnor får föda i en annan region.

Region Norrbotten:

Läget: Lika som förra sommaren

Förlossningsavdelningarna kommer inte att gå kort med personal. Bemanningen består av timvikarier, några nyrekryteringar och anställningar via projektet sommarrekrytering jobba i Norrbotten, där regionen erbjuder betald resa och boende. I viss mån har personal flyttat semesterveckor. Barnmorskor får 25 000 per flyttad semestervecka. Personal tar extrapass. Anställer hyrbarnmorskor och pensionärer.

Region Skåne:

Läget: Lika som förra sommaren

Utmaning att bemanna BB-avdelningarna på Skånes universitetssjukhus och neonatalen vid Helsingborgs lasarett. På centralsjukhuset i Kristianstad saknas fem barnmorskor i det befintliga schemat, och neddragning av produktionen krävs under sommaren. Anställer hyrbarnmorskor och pensionärer, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass. I Kristianstad bemannar man med fler undersköterskor och servicemedarbetare.

Region Stockholm:

Läget: Bättre än förra sommaren

Ungefär 50 barnmorsketjänster saknas. Inte större risk än tidigare somrar, enligt regionen. Två sjukhus har fler vakanser och kan behöva stöd med hänvisningar. En ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus tillsammans med något färre beräknade födslar gör att regionen ”tror på att planeringen är god.” Anställer hyrbarnmorskor och pensionärer, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass. Förvaltningar och bolag beslutar själva om ersättning ska ges. En semestervecka ger 15 000 kronor, två veckor 25 000 kronor. Det finns risk att kvinnor får föda i en annan region.

Region Sörmland:

Läget: Lika som förra sommaren

Har inte tillräckligt med barnmorskor för att klara bemanningen på alla förlossningsavdelningar i regionen. Det går inte att uppge hur många tjänster som saknas. Har anställt hyrbarnmorskor, pensionärer, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass.

Region Uppsala:

Läget: Lika som förra sommaren

Det är brist på barnmorskor, men även på erfarna undersköterskor. Ungefär tio barnmorsketjänster saknas i sommar. Barnmorskor erbjuds 12 000 kr för att flytta en semestervecka. Det finns risk att kvinnor får föda i en annan region. Regionen anställer hyrbarnmorskor och pensionärer. Drar ner på vårdplatser och bemanning på BB, ökar timlönen för seniora barnmorskor under sommaren och prioriterar akut verksamhet.

Region Värmland:

Läget: Lika som förra sommaren

Största utmaningarna är oerfaren personal och att lägga schema med kompetensspridningar. Anställer hyrbarnmorskor och pensionärer, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass. Har minibemanning. Barnmorskor erbjuds 20 000 kr per flyttad semestervecka, max två veckor.

Region Västmanland:

Läget: Bättre än förra sommaren

Skörare då regionen sommartid har undersköterskor och barnmorskor som inte arbetar året runt. Omfördelning av barnmorskor för att bemanna förlossningen. Anställer hyrbarnmorskor, pensionärer och ger bonus för att flytta semester. Barnmorskor får 15 000 kronor för att flytta en semestervecka.

Region Västerbotten:

Läget: Bättre än förra sommaren

Största utmaningen inför sommaren är att med extrem låg bemanning klara av att leverera en patientsäker förlossningsvård. Regionen anställer hyrbarnmorskor, timvikarier, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass. Tar även in barnmorskor från Finland.

Region Västernorrland:

Läget: Lika som förra sommaren

Ungefär 12 barnmorsketjänster saknas. Tar in hyrpersonal och egna medarbetare jobbar extra. Regionen anställer hyrbarnmorskor, pensionärer, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass.

Region Västra Götaland:

Läget: Bättre än förra sommaren

Barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor behöver arbeta extra pass och flytta semestrar. Anställer pensionärer och ger bonus för att ta extra pass. Tar in timanställda. Barnmorskor kan sälja semesterveckor för 10 000 kronor per vecka.

Region Örebro:

Läget: Bättre än förra sommaren

Ungefär 30 barnmorsketjänster saknas under sommaren. Erbjuder bonus för att flytta semester (20 000 kronor för en vecka) och för att ta extra pass. Största utmaningen är att bemanna extrapassen. Det finns risk att kvinnor får föda i en annan region.

Region Östergötland:

Läget: Bättre än förra sommaren

Största utmaningen är bemanning vid frånvaro. Regionen anställer hyrbarnmorskor och pensionärer, ger bonus för att flytta semester och för att ta extra pass. Det finns risk att kvinnor kan få föda i en annan region.

Källa: TT:s enkät med samtliga regioner besvarad under perioden 10-23 maj.