Detta är en artikel från TT.

Så ska Stockholm begränsa elsparkcyklarna

Telegram från TT / Omni
5 November 2021, 10.46, uppdaterad 5 November 2021, 13.45

Antalet elsparkcyklar halveras i Stockholm och endast tre bolag får tillstånd att bedriva verksamheten efter årsskiftet.

– Huvudskälet är att det under det senaste året har varit på tok för många elsparkcyklar i staden och kaosartat på vissa gator. Vi kan inte ha det på det här sättet, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till TT.

Stockholms grönblå majoritet beslutar på måndag att införa krav på polistillstånd för elsparkcyklar. Beslutet medför att antalet elsparkcyklar från årsskiftet minskar från dagens 23 000 till 12 000. Även antalet uthyrningsföretag begränsas från dagens åtta till tre.

– Bolagen kommer att få informationen om beslutet i dag (fredag), säger Daniel Helldén.

TT: Hur har ni kommit fram till att just tre bolag är lämpligt?

– Vi har tittat på andra städer där det har har fungerat. Det ger fortfarande konkurrens och samtidigt blir det inte för många bolag att hantera för brukaren. Volymen per bolag ska bli tillräckligt stor, men ett bolag får inte ha fler än 4 000 elsparkcyklar.

TT: Tror ni att regleringen kommer att lösa problemen?

– Vi hoppas det. En halvering av antalet elsparkcyklar är nog en rimlig nivå för att få det att fungera.

Regler blir tvingande

Med tillståndet kommer också en villkorsbilaga med regler, däribland en hastighetsbegränsning till 15 kilometer i timmen under fredags- och lördagskvällar från klockan 22.

– Elsparkcyklar måste också tas bort från trottoarer inom två timmar.

Tidigare har det inte varit tvingande regler i avsiktsförklaringen men nu kommer det mesta att bli det från årsskiftet, fortsätter han.

– Det handlar bland annat om att kundtjänst ska kunna svara på svenska, ha stöd som är tillräckligt stabila så att elsparkcyklarna inte välter, att brukaren ska fotografera cykeln när de ställer ifrån sig den, att cyklar tas upp från vatten och att man inte får parkera närmare än tio meter från entré till tunnelbanan.

Avgift införs

I samband med regleringen införs också en avgift på 1 400 kronor per elsparkcykel, vilket Helldén hoppas ska leda till att bolagen tar hand om cyklarna bättre.

– Men det är också en fråga om att lika villkor gäller när den offentliga marken används.

TT: Ser du fortsatt elsparkcyklar som en del av Stockholms trafikbild?

– Ja, det gör jag. Elsparkcyklarna används till 60 000 resor dagligen i Stockholm så det finns ett behov. Det här syftar inte till att ta bort dem utan det är i grunden ett smart transportmedel om brukarna sköter sig. Det viktiga är att styra upp det funktionellt för att inte störa folk på trottoarer.

Transportstyrelsen har utrett frågan i tre etapper och efter att utredningen blev klar i mars sattes arbetet igång med att ta fram reglerna, förklarar Helldén, som tillägger att de jobbat med frågan och efterfrågat lagändringar redan 2019.

– Men det är klart att mängden av elsparkcyklar i sommar och de problem vi haft har påverkat vårt arbete, och så klart också trafiksäkerheten och den tragiska dödsolyckan i Västerås, säger Helldén.

Elsparkcyklar

De nya begränsningarna träder i kraft 1 januari 2022.

Tidigare i år ställde sig trafiknämnden i Stockholm bakom förslaget att införa polistillstånd för uthyrning av elsparkcyklar. Samtliga verksamma åtta bolag har lämnat in ansökningar för fortsatt verksamhet.

Efter att Stockholms kommunfullmäktige tar beslutet om de nya regleringarna på måndag ska trafikkontoret ha en dialog med polisen, som är den instans som ger tillstånden. I nästa steg prövas de av länsstyrelsen.

Inom de närmaste veckorna ska bedömningen om vilka tre bolag som får tillstånd att bedriva verksamheten göras, vilket baseras på hur väl verksamheterna har skötts.

Tillstånden beviljas i sex månader initialt och om bolagen inte sköter sig kan tillstånden komma att dras in.

Beroende på hur det fungerar kan justeringar komma att införas gällande krav, antalet elsparkcyklar eller bolag från den 1 juli nästa år.

I september omkom en man i 80-årsåldern i Västerås sedan han cyklat in i en elsparkcykel.