Så ska unga nås av corona-information

Det är bland ungdomar och unga vuxna som covid-19 just nu sprids som mest. Vad gör myndigheterna för att informationen om hur smittan hejdas ska nå ut till ungdomarna?

– Det är lite tråkigt att säga men i första hand så jobbar vi mot deras föräldrar, säger Västra Götalandsregionen.

Telegram från TT / Omni
23 November 2020, 05.20

Det är bland ungdomar och unga vuxna som covid-19 just nu sprids som mest. Vad gör myndigheterna för att informationen om hur smittan hejdas ska nå ut till ungdomarna?

– Det är lite tråkigt att säga men i första hand så jobbar vi mot deras föräldrar, säger Västra Götalandsregionen.

Den uppmärksamme har kanske sett att Folkhälsomyndigheten har ett konto på Instagram. Antalet följare är knappt 7 500 och antalet inlägg är noll.

Vid en första anblick kan det tolkas som att myndigheten inte finns där ungdomarna finns, men så är inte fallet.

– Vi använder inte kontot så, utan vi använder det för speciella Instagram stories som riktar sig till särskilda målgrupper, säger Elisabeth Wall Bennet, kommunikationschef på Folkhälsomyndigheten.

Sedan pandemin startade har myndigheten haft flera riktade kampanjer via Facebook och Instagram stories till unga i målgrupperna 18-24 och 25-34.

– I början på april hade vi en kampanj som nådde drygt 1,5 miljoner i åldrarna 18-34, säger Elisabeth Wall Bennet.

Och efter sommaren, då smittspridningen bland unga tagit en oroväckande vändning, har kampanjerna fortsatt komma.

– Är man rätt målgrupp så har man fått dem, säger Wall Bennet.

Samarbetar med influencers

"Västra Götalandsregionen hörde av sig till mig och sa, bror, okej, unga vuxna och ungdomar måste fatta att coronapandemin är allvarlig och på riktigt. Säg till dem!"

Så låter det i influencern Filip Dikmens video på Youtube från 1 juli. Videon är ett samarbete med Västra Götalandsregionen och har 176 073 visningar.

– Vi får ju en bra räckvidd bland hans följare men om de sedan följer rekommendationerna det är nästan omöjligt att mäta, säger Andreas Kron, digital redaktör på koncernkontoret i Västra Götalandsregionen.

Samarbetet med influencern var positivt, säger Andreas Kron, men i nuläget finns inga planer på att göra fler samarbeten, istället har man en annan strategi för att nå ut med information till unga.

– Det är lite tråkigt att säga men i första hand så jobbar vi mot deras föräldrar, det är den målgruppen vi har enklare att nå via media och sociala medier, säger Kron.

Riktade kampanjer

Men Västra Götalandsregionen har också gjort riktade kampanjer mot unga inför några av storhelgerna.

– Inför valborg gjorde vi en kortfilm på Facebook och Instagram om att avstå från fest och inte dela flaska. Och vi har annonserat på Snapchat, inför skolstarten om att undvika kollektivtrafiken och inför halloween.

För två veckor sedan fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelserna ett uppdrag från regeringen om att ta ett nytt grepp kring informationsspridning angående corona.

I nästa vecka kommer myndigheterna släppa en ny kampanj med bland annat videoklipp i sociala medier.

– Nu vill vi komma åt och peka på allt det vi gjorde innan pandemin som vi längtar tillbaka till. Inte minst unga vuxna känner den här längtan tillbaka till det normala, det är vad som kan motivera dem att hålla i och hålla ut, säger Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB och tillägger:

– Förhoppningen är att klippet ska bli viralt.

Universitet och studentkår

I Region Skåne har man satsat på flera kampanjer med bred målgrupp, men ingen som riktar sig direkt till ungdomar. Man har dock samarbetat med Malmö universitet och studentkår för att sprida kampanjen "Måste du?".

De ungdomar som inte studerar där kan nås av kampanjen om de tittar upp från sina egna mobiler och tar del av Skånetrafikens informations-skärmar.

– Många ungdomar reser med lokaltrafiken till gymnasiet, universitet och jobb. När vi hade kampanjen "Vi vet att du vet..." fick vi en del respons just från ungdomar som kände att vi tog dem på allvar, säger Annika Hörlén som är ansvarig för externa kommunikationsinsatser i regionen.

Även Region Skåne har tagit hjälp av en influencer för att nå ut med coronainformation – men inte till ungdomar.

– Det var gentemot män 40-60 år, vi använde Sven Melander i ett radioinslag som vi gjorde. Det var när vi fick reda på att det var mycket män som samlades på byggvaruhus, men det var väldigt initialt när pandemin startade, berättar Annika Hörlén.

Ingen riktad insats i Stockholm

I Region Stockholm har det inte gjorts någon riktad insats mot just unga.

– Vi har sedan i mars jobbat brett, mot alla målgrupper och i alla åldrar. Vi har bland annat funnits i sociala kanaler som Facebook, Instagram, Youtube, Twitch och Snapchat, som till stor del vänder sig till yngre målgrupper. Men vi har samtidigt annonserat, både digitalt och på fysiska platser och i tidningar, säger Katarina Winell, kommunikationsdirektör vid Region Stockholm.

– Sedan har vi mätt hur det har gått för våra kampanjer och bäst genomslag har vi haft bland just unga, vilket har gjort att vi inte har behövt göra speciella satsningar. Youtube har funkat allra bäst för den här åldersgruppen.

Katarina Winell menar att regionen redan varit redo och funnits i de kanaler som 18-29-åringarna befinner sig i, så de kommer inte att skärpa budskapen just för de yngre.

– Men vi ändrar oss också från vecka till vecka eftersom hela samhällssituationen ändras lika snabbt. Vi är försiktiga med att tro att det som fungerade ena veckan också fungerar den andra och utvärderar hela tiden vad som kan bli bättre och vad som går bra, säger Katarina Winell.