Samma påföljd för dömd Knutbypastor

Telegram från TT / Omni
7 May 2020, 09.19

Det blir ingen ändrad påföljd för tidigare Knutbypastorn Peter Gembäck, som fällts för misshandel och olaga tvång mot en tidigare församlingsmedlem, rapporterar UNT.

Gembäck dömdes av Uppsala tingsrätt till villkorlig dom och 80 dagsböter, men överklagade till Svea hovrätt då han ville slippa bötesstraffet. Detta motiverade han med att han 2017 frivilligt anmälde sig själv till polisen.

Hovrätten går dock inte på hans linje, utan anser att tingsrätten i sitt val av påföljd redan tagit tillräcklig hänsyn till Gembäcks agerande, skriver tidningen.

Förutom Gembäck dömdes också två andra pastorer för brott mot tidigare medlemmar av den omtalade Knutbyförsamlingen. En av dessa är Åsa Waldau som fälldes för åtta misshandelsfall. Den tredje pastorn dömdes för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning då han utfört olika sexuella handlingar med en då 17-årig flicka inom församlingen.