Foto: Henrik Montgomery/TT

Säpo: 15-tal stater spionerar på Sverige

Underrättelsehotet mot Sverige är omfattande och främmande makt inhämtar känsliga uppgifter "hela tiden". Ett 15-tal stater har underrättelseofficerare – potentiella spioner – på plats i Sverige enligt Säkerhetspolisen.

Telegram från TT / Omni
12 jan. 2020, 16.18

Och underrättelsehotet har ökat enligt Säpo.

– Gårdagens hotbild är dagens lägesbild. Vi såg att det fanns risker tidigare, men nu ser vi det mer tydligt att det också sker, säger Säpochef Klas Friberg till TT under Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

Ett 15-tal länder har alltså underrättelsefolk stationerat i Sverige. Hur många personer det rör sig om vill Friberg inte precisera. Tidigare har Säpo gått ut med att en tredjedel av Rysslands diplomater här är spioner.

– Det största hotet kommer från rysk underrättelseverksamhet, men även Kinas underrättelseverksamhet är allvarlig, säger Friberg.

Vill kunna destabilisera

Hoten kommer i många olika skepnader. Bland annat rör det sig om flyktingspionage, där främmande makt aktivt följer och agerar mot så kallade oppositionella.

– Vi har ett antal domar från föregående år som visar detta. Det handlade om iransk påverkan och även från Kina, säger Friberg.

Även exempelvis företag angrips, vilket kan orsaka omfattande ekonomiska förluster som följd.

– Det kan röra sig om forskningsdelegationer som kommer hit, det kan röra sig om cyberangrepp.

Stater försöker också aktivt påverka svensk opinion och politiska beslut som ska fattas i Sverige. Syftet med aktiviteterna och angreppen är bland annat att kunna destabilisera ett land om eller när det behövs.

– Vi kan utgå från att deras inhämtning har ett syfte: att de ska kunna störa eller förstöra känslig verksamhet i Sverige om de så vill, säger Säpochefen.

Skydd kräver investeringar

Försök att inhämta uppgifter pågår ständigt och lyckas ibland.

– Gapet som byggts upp sedan kalla krigets slut i Sverige mellan hot och säkerhetstänk är väldigt stort och det ökar. Medvetenheten om att vi behöver skydda de skyddsvärda uppgifterna har också ökat den senaste tiden, vilket är positivt, men det är ett väldigt gap som inte ens är påbörjat att minska, säger Klas Friberg.

TT: Det har du påtalat i flera år. Varför händer inget?

– Förståelsen är större i dag än den var i går hos svenska myndigheter och företag.. Det som förståelsen är mindre för är att det kräver investeringar, det kräver resurser, det kräver pengar.