Detta är en artikel från TT.

Säpo: Miljarder försvinner i spionage

Telegram från TT / Omni
12 October 2020, 18.50

Enligt Säkerhetspolisen försvinner årligen miljardbelopp på grund av cyberspionage och svenska verksamheter behöver förbättra sina skydd. Det är viktigt att identifiera vad som måste skyddas, betonar Säpo.

Enligt Säpo handlar mycket av cyberspionaget om underrättelseverksamhet från andra stater.

– Vi ser att ett 15-tal stater bedriver olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, säger biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen och poängterar att det "allvarligaste hotet" kommer från Ryssland och Kina.

Säpo uppskattar att den information och kunskap som inhämtas utifrån värderas till flera miljarder.

– Man använder sig av en bred palett av verktyg. Allt från cyberspionage till påverkansoperationer till desinformation, men också strategiska uppköp är ytterligare ett verktyg man använder sig av.

För myndigheter, företag och verksamheter handlar det enligt Charlotte von Essen om ett tredelat skydd som måste ses över.

– It-system är en del, till det behöver man ha fysisk säkerhet. Det vill säga att man har lås och larm runt den verksamhet som är skyddsvärd, och man måste också ha en personalsäkerhet. Det vill säga att man har lojala och pålitliga personer som arbetar med den här känsliga informationen. Så länge det brister i någon av de här tre delarna så har man inte fullgott skydd.