Detta är en artikel från TT.

Säpo varnar för rysk påverkan om Nato

Telegram från TT / Omni
27 April 2022, 10.36

Den svenska Natodebatten pågår för fullt. Nu varnar Säkerhetspolisen (Säpo) för rysk påverkan.

Diskussionerna om ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap är viktiga för Ryssland, enligt Säpo.

”Ryssland kan i nuläget anse sig ha ett begränsat tidsfönster för att påverka Sveriges ställningstagande i Natofrågan”, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen i ett pressmeddelande.

Hur en sådan rysk påverkan skulle se ut är svårt att förutse men det skulle kunna ske på många olika arenor samtidigt för att påverka media, opinion och beslutsfattare, fortsätter hon.

Charlotte von Essen deltog på onsdagen i ett gemensamt möte i Helsingfors med cheferna för finländska och norska säkerhetstjänsterna.

Säpo framhåller att man intensifierat sitt arbete för att minska handlingsutrymmet för främmande makt och stärka motståndskraften hos skyddsvärd verksamhet.