Foto: Fredrik Sandberg/TT

Satsning på sommarjobb och studier i budgeten

Långtidsarbetslösa och unga har det ännu tuffare att få jobb under pandemin.

Regeringen föreslår nya åtgärder, men får kritik för att de inte räcker.

Telegram från TT / Omni
15 april 2021, 05.00

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade på torsdagen regeringens vårändringsbudget för 2021. Den har förhandlats fram med Centern och Liberalerna.

Många av förslagen handlar om olika förlängda krisstöd till företag, mer pengar till vården, vaccinering och sjuka, och mer pengar till kollektivtrafik på grund av pandemin. Det mesta av det är känt sedan tidigare.

Nytt var en rad förslag som Andersson lanserade som ett "jobbpaket". Paketets prislapp är på 1,8 miljarder kronor.

Flera av åtgärderna riktas mot unga och handlar bland annat om ökade möjligheter till tillfälliga studier under 2021.

– Det är inte bra för unga att börja sitt vuxenliv i passivitet. Man ska jobba eller plugga, säger Andersson.

Fler sommarjobb

I vårändringsbudgeten föreslås pengar till fler sommarkurser på universitet och högskola, till fler platser på folkhögskolor och satsningar på regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Pengarna till sommarkurser på högskolor bedöms ge 6 000 platser. Det föreslås också höjda anslag för studiemedel.

Ett annat förslag i "jobbpaketet" är 180 miljoner kronor extra till kommunerna för 15 000 fler sommarjobb i sommar.

En del av tillskottet för fler sommarjobb ska riktas mot unga med socioekonomisk svag bakgrund , eftersom de kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mest pengar i paketet läggs på så kallade kombinationsutbildningar – yrkesutbildningar som varvas med SFI-studier.

Känt sedan tidigare och utöver det nya "jobbpaketet", är mer pengar för att öka långtidsarbetslösas möjlighet att få jobb. Regeringen vill tillföra 448 miljoner kronor för matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb.

Tusentals nya

I år spås arbetslösheten hamna på 8,7 procent och nästa år 7,9 procent. Särskilt mörkt ser det ut för de unga, utrikesfödda och personer utan gymnasieutbildning.

Tusentals nya långtidsarbetslösa tillkommer nu vecka för vecka. Om inte utvecklingen bromsas sprängs snart nivån 200 000 personer som varit utan jobb i ett år.

Oppositionen kritiserar regeringen för att göra för lite, men från olika håll.

Moderaternas ekonomisk politiske talesperson Elisabeth Svantesson anser att arbetslinjen i svensk politik har bytts ut mot en bidragslinje som inte uppmuntrar till att jobba.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar anklagar regeringen för att acceptera massarbetslöshet och efterlyser större investeringar i välfärden och i klimatomställningen.

För lite?

Finansministern hänvisar till att det senaste jobbpaket på 1,8 miljarder bara är en av en rad satsningar.

– Om det var det enda vi gjorde mot arbetslösheten skulle jag vara bekymrad men det bygger ju på satsningar vi har gjort tidigare, säger Magdalena Andersson.

Hon pekar till exempel på att antalet utbildningsplatser byggs ut med 40 000 i år. Andersson tillägger att man till skillnad från 90-talskrisen och finanskrisen 2008-2009 bland annat kunnat tillföra stora resurser till kommuner och regioner så att de kan behålla personal.

Sedan pandemin startade i början av förra året har regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna spenderat 420 miljarder kronor, framförallt på krisåtgärder, som en rad olika företagsstöd, men även många miljarder till kommunerna, vården och hushållen.

Endast vårändringsbudgeten för 2021 innehåller åtgärder för 22 miljarder kronor. Finansministern talar dock om 45 miljarder, eftersom hon även räknade in den senaste extra ändringsbudgeten.

Enligt Andersson så finns en hög motståndskraft i svensk ekonomi och det finns fortfarande handlingsutrymme för fler satsningar och stöd. Sverige har en av de lägsta statsskulderna i EU.

Tillväxten väntas ta fart i höst och nästa år.

– Men om vaccineringen försenas då dröjer det längre innan man kan lätta på restriktionerna, och längre innan man kan återstarta ekonomin, säger Magdalena Anderssson.

Vårbudget/extra ändringsbudget

FÖRETAG

Förlängt omställningsstöd: 6,2 miljarder kronor (mdr)

Förstärkt omställningsstöd: 2,3 mdr

Förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare: 2 mdr

Förlängt stöd till handelsbolag: 0,6 mdr

Förlängt stöd för hyreskostnader: 3 mdr

Förlängd ersättning för sjuklön: 5,1 mdr

Ökat stöd till korttidsarbete: 3,2 mdr

JOBB/UTBILDNING

Fler utbildningsplatser, m.m: 1,3 mdr

Extratjänster, matchningstjänster, m.m: 0,4 mdr

Sänkt arbetsgivaravgift för unga under sommaren: 1,5 mdr

KULTUR/IDROTT

Förlängt stöd till kultur och idrott: 2 mdr

Evenemangsstöd: 3,5 mdr

Lovskola: 0,4 mdr

Åtgärder för barn och unga 0,4 mdr

VÅRD/VACCIN

Pengar till vaccinering: 1,7 mdr

Pengar till uppskjuten vård: 2 mdr

Testning och smittspårning: 1,7 mdr

Övriga åtgärder vaccinering och begränsad smittspridning: 0,3 mdr

SJUKA/RISKGRUPPER

Förlängd ersättning för karensavdrag: 0,8 mdr

Förlängt undantag i sjukpenningen på grund av uppskjuten vård: 0,3 mdr

Förlängd ersättning till riskgrupper: 0,1mdr

Förlängt undantag från krav på läkarintyg: 0,1 mdr

HUSHÅLL

Ökat bostadsbidrag till barnfamiljer: 0,6 mdr

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering: 0,1 mdr

LANDSBYGD

Förstärkning av landsbygdsprogrammet: 0,4 mdr

Ersättning till skogsägare med fjällnära skog: 0,4 mdr

TRAFIK/TRANSPORT

Stöd till kollektivtrafik: 1 mdr

Miljökompensationen för godstransporter på järnväg: 0,2 mdr

BROTT

Pengar till rättsväsendet: 0,3 mdr

Pengar mot mäns våld mot kvinnor: 0,2 mdr

ÖVRIGT: 2,8 mdr

Summa: ca 45 miljarder kronor (mdr)

Källa: Vårändringsbudget 21, sjätte extra ändringsbudgeten

Regeringens "jobbpaket"

15 000 fler sommarjobb: 180 miljoner kronor (mkr)

6 000 fler sommarkursplatser på högskolan: 130 mkr

Studiemedel för fler utbildningsplatser: 175 mkr

7 000 platser för kombiutbildningar (yrkeskurs + SFI): 779 mkr

Regionalt yrkesvux: 332 mkr

1000 fler folkhögskoleplatser: 170 mkr

Övrigt: 67 mkr

Summa: 1,83 miljarder kronor (mdr)

Källa: Regeringens vårändringsbudget