Detta är en artikel från TT:s korrespondent.

SD kräver EU-omröstning om migration

Telegram från TT / Omni
18 April 2023, 12.20, uppdaterad 18 April 2023, 13.53

Hela EU-parlamentet kommer att få rösta om sin syn på förslaget om en ny asyl- och migrationspakt.

SD har samlat tillräckligt många underskrifter för att kräva en omröstning.

EU-parlamentets preliminära syn på förslaget godkändes med stor majoritet i en utskottsomröstning den 28 mars. Då sade man ja till att direkt gå vidare till slutförhandlingar med EU:s ministerråd. En formell omröstning i hela parlamentet krävs dock, om minst tio procent av ledamöterna begär det.

Och det säger sig SD ha ordnat.

– Alla signaturer finns på plats, så det (inlämnandet) är en formsak, säger Charlie Weimers i ett möte med svenska journalister i EU-parlamentet i Strasbourg.

Kraftfull majoritet?

Bland de förslag som det nu ska röstas om – med största sannolikhet på torsdag – finns bland annat själva asyl- och migrationshanteringen, som förhandlats fram under ledning av svenske Tomas Tobé (M).

Han räknar med att det starka stödet från många partigrupper i utskottet kommer att upprepa sig när hela parlamentet röstar.

– Jag förväntar mig en kraftfull majoritet, säger Tobé i Strasbourg – och efterlyser samtidigt mer samarbetsvilja från regeringens stödparti.

– SD måste visa att de kan vara mer konstruktiva i EU-parlamentet jämfört med vad de visat hittills.

”Oansvarigt”

Kollegan Abir Al-Sahlani (C) fnyser i sin tur rejält åt SD:s agerande.

– Helt oansvarigt beteende. De har inga lösningar som de presenterar. De sätter länder mot varandra och att vi ska falla tillbaka på ett icke-fungerande system, som vi har i dag. Är det det som är lösningen på migrationskrisen?

Förslaget om en asyl- och migrationspakt lades fram hösten 2020 som ett nytt försök för att hitta enighet bakom en ny gemensam migrationspolitik. Målet är att EU-parlamentet och medlemsländerna ska kunna enas senast under det första kvartalet 2024.

Delarna i asylpakten

EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter (Libe) enades den 28 mars om sin syn på fyra av delarna i EU:s asyl- och migrationspakt:

* Regler för hur personer vid EU:s yttre gräns ska granskas (ansvarig ledamot: Birgit Sippel, Tyskland).

* Asyl- och migrationshanteringen (Tomas Tobé, Sverige).

* Inrättande av en krishanteringsmekanism (Juan Fernando López Aguilar, Spanien).

* Procedurerna vid asylhanteringen (Fabienne Keller, Frankrike).

Stödet kom främst från de tre stora partigrupperna i parlamentet: kristdemokratiskt konservativa EPP (med M och KD), socialdemokratiska S&D (med S) och liberala RE (med L och C). Även De gröna/EFA (med MP) och Vänstern/GUE-NGL (med V) röstade delvis ja, medan EU-skeptiskt konservativa ECR (med SD) och ytterhögergruppen ID (utan svenskar) var emot.