Foto: Johan Nilsson/TT

SD-politiker frias även i hovrätten

Facebookinlägget hade inslag som var nedsättande för muslimer, men en lokal SD-politiker frias ändå från anklagelsen om hets mot folkgrupp.

Inlägget gick inte ut till en bred allmänhet och texten kommenterade en omdebatterad politisk fråga, framhåller hovrätten som domskäl.

Telegram från TT / Omni
09 okt. 2019, 11.27

När en minaret skulle invigas i Karlskrona skrev Sverigedemokraternas lokale gruppledare, Christopher Larsson, en text där muslimer pekades ut som terrorister och kvinnoförtryckare. Texten publicerades på SD Karlskronas Facebooksida i november 2017.

SD-politikern åtalades förra hösten för hets mot folkgrupp, men nu friar även hovrätten Larsson från anklagelsen.

Texten faller inte inom det straffbara området, enligt domen. Visserligen hade texten inslag som är nedsättande för muslimer, men hovrätten påpekar att inlägget publicerades i ett politiskt sammanhang för att kommentera invigningen av minareten och att frågan hade engagerat många och debatterats flitigt.

Vidare framhåller domstolen att texten inte nådde en bred allmänhet utan bara personer som följde den lokala Facebooksidan – personer som kan antas ha varit intresserade av att följa debatten. Därför anser hovrätten över Skåne och Blekinge att det varken är nödvändigt eller proportionerligt att inskränka SD-politikerns yttrandefrihet i detta fall.

När han friades i Blekinge tingsrätt var rätten inte enig. Då ansåg en nämndeman att Christopher Larsson skulle dömas för hets mot folkgrupp.