Detta är en artikel från TT.

SD slopar flera gamla förslag

Telegram från TT / Omni
7 November 2019, 08.31, uppdaterad 7 November 2019, 11.26

Sverigedemokraterna fortsätter att ompröva sin politik. Nu överger partiet sitt förslag att införa frivillig inkomstdelning mellan makar.

Det kontroversiella begreppet "nedärvd essens" slopas också. Det framgår av handlingarna till partiets landsdagar.

Så sent som 2018 ville SD i en översyn av skattesystemet utreda förutsättningarna för att införa en "form av frivillig inkomstdelning - vilket inte är samma sak som sambeskattning".

I handlingarna till landsdagarna heter det nu i stället "Ta fram förslag som stärker kvinnors och familjers ekonomi men tydliggöra att frivillig inkomstdelning och sambeskattning inte är förslag som vi driver".

Sambeskattningen av makar avskaffades 1971, men SD ville fram till förra året införa någon form av frivillig inkomstdelning för att "kunna lösa många orättvisa situationer som möter dagens familjer".

Vill locka kvinnor

Tanken var att pensionsrätten skulle kopplas till den omfördelade lönen mellan makar, vilket skulle gynna den med lägsta lönen.

Sverigedemokraterna har länge haft problem med att locka kvinnor. Stödet har under lång tid varit avsevärt högre bland män, även om stödet bland kvinnor ökat de senaste åren. En uppdaterad jämställdhetspolitik ska ses mot den bakgrunden.

I förslaget till nytt principprogram vill partiledningen slopa det kontroversiella begreppet "nedärvd essens".

Verkställande utskottet skriver att begreppet är "tolkningsmässigt problematiskt" och hänvisar till kritikernas "vantolkning" att det skulle ha något med rasism att göra.

Verkställande utskottet har därför "landat i att principprogrammet bör omarbetas i denna del".

Dubbla medborgarskap

Den gamla meningen: "Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser", slopas. I stället skriver man att miljön "samspelar med det biologiska arvet (i tidigare versioner av detta program beskrivet med termen nedärvd essens) och den fria viljan."

Partiledningen vill också slopa det gamla förslaget om att förbjuda dubbla medborgarskap.

På migrationsområdet fortsätter partiet sin strama linje. Flyktingmottagande ska "endast ske genom FN:s kvotsystem". Asylmottagandet ska minimeras och i kombination med ökad återvandring och verkställda utvisningar "generera ett netto-minus".

Verkställighetshindret ska inte möjliggöra uppehållstillstånd och möjligheten att utvisa till tredje land stärkas. Reglerna för arbetskraftsinvandring ska skärpas och kraven för att få medborgarskap skärpas kraftigt. Medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder eller tillhör personer som anslutit sig till terrororganisationer ska kunna återkallas.

Fakta: Förslag till landsdagarna

Det kontroversiella begreppet "nedärvd essens i principprogrammet slopas.

Förbudet mot dubbla medborgarskap slopas.

Förslaget om frivillig inkomstdelning mellan makar slopas.

Asylmottagandet ska minimieras och generera ett netto-minus.

Flyktingmottagande ska bara ske genom FN:s kvotsystem.

Verkställighetshinder ska inte möjliggöra uppehållstillstånd

Möjigheten att utvisa till tredje land ska stärkas.

Reglerna för arbetskraftsinvandring ska skärpas.

Kraven för medborgarskap ska skärpas kraftigt.

Medborgarskap ska kunna återkallas.

Källa: Sverigedemokraterna