Detta är en artikel från TT.

Sex dystra klimatrekord – och en strimma hopp

Telegram från TT / Omni
19 March 2024, 13.07, uppdaterad 19 March 2024, 14.53

Det var rekordvarmt i land och på haven – men 2023 slogs också rekord i havsnivåhöjning, krympande glaciärer och förlusten av havsis i Antarktis.

Sirenerna tjuter, varnar FN:s generalsekreterare. Men det finns en ljusglimt.

Världen befinner sig snubblande nära en global uppvärmning på 1,5 grader – om än tillfälligt. Det långsiktiga temperaturmålet i Parisavtalet, som nästan alla länder har skrivit under, är ett försök att bromsa klimatförändringens mest förödande effekter.

2023 blev det varmaste året som uppmätts, med en global medeltemperatur 1,45 grader högre än under förindustriell tid, bekräftar FN:s meteorologiska organ (WMO) i sin rapport ”State of Global Climate”. 2014–2023 var det varmaste årtiondet som registrerats.

Men det var inte de enda rekordnoteringarna.

Rekordvarma hav

Det har varit så varmt i världshavens ytvatten att forskare kämpat för att hitta orden för att beskriva rekorden. En genomsnittlig dag upplevde nästan en tredjedel av världshaven en marin värmebölja. I slutet av 2023 hade över 90 procent av haven upplevt värmeböljor någon gång under året, enligt WMO.

I västra Nordamerika och i Europa smälte glaciärerna i en takt som WMO beskriver som extrem. Sammantaget gör det att glaciärerna globalt sett förlorade den största mängden is som hittills har registrerats, enligt preliminär data. I Schweiz har glaciärerna tappat omkring 10 procent de senaste två åren.

Ett varmare hav tar större plats och med draghjälp från smältande glaciärer nådde även havsnivåhöjningen nya rekordnivåer 2023. Det senaste decenniet har höjningen gått mer än dubbelt så snabbt än vad den gjorde under det första årtiondet som man har satellitdata från (1993–2002).

Situationen i Antarktis saknar motstycke. Där var havsisens utbredning med stor marginal den lägsta som noterats, vilket oroar forskare eftersom isen har en nedkylande effekt på planeten. När den antarktiska vintern nådde sin kulmen och havsisen sitt årliga maximum var den en miljon kvadratkilometer mindre än tidigare rekordår. Det motsvarar den sammantagna storleken på Frankrike och Tyskland, enligt WMO.

– Sirenerna tjuter, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i en kommentar.

Ljusglimt

Men sol, vind och vatten skänker hopp, enligt WMO. De förnybara energislagen växte med 50 procent globalt 2023 jämfört med året före, vilket motsvarar 510 gigawatt.

Det är fortfarande möjligt att hålla den långvariga globala uppvärmningen under 1,5 grader, enligt Guterres:

– Genom att påskynda det oundvikliga slutet för eran av fossila bränslen, med G20-länderna i spetsen för en rättvis global energiomställning.