Detta är en artikel från TT.

Shekarabi: Lutar åt ja till Nato

Telegram från TT / Omni
26 April 2022, 10.53, uppdaterad 26 April 2022, 12.07

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) lutar åt att Nato är bästa alternativet för Sverige. Han är den första ministern att säga så öppet.

– Jag har inte hundra procent landat i en slutsats, men jag lutar åt det.

Enligt ministern, som sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott, skulle försvarsalliansen vara det mest avskräckande alternativet just nu och också bidra med militär kapacitet. Han betonar samtidigt att han inte bestämt sig än.

Ardalan Shekarabi är en av få på Socialdemokraternas högsta nivå som velat resonera öppet om ett Natomedlemskap.

– Anledningen till varför jag inte har uttalat ett ställningstagande är för att jag är inne i en prövande fas.

”Högt i tak”

Om Sverige skulle säga nej till Nato skulle det innebära en större försvarsupprustning på hemmaplan än om man ingick i alliansen, resonerar han. Ökade utgifter riskerar att gå ut över andra delar i budgeten.

På frågan om vilka nackdelar det finns med att gå med i Nato säger Shekarabi, som själv kom som flykting till Sverige i 10-årsåldern från Iran, att det är ”väldigt enkelt” och jämför med Schweiz.

– 200 år av fred. Jag har suttit i skyddsrum, jag har förlorat klasskompisar i krig.

Nu är han dock inte längre säker på att alliansfriheten tjänar Sverige väl. Shekarabi säger att han lagt ganska mycket tid på att studera frågan de senaste veckorna och situationen har förändrats kraftigt efter Rysslands angrepp på Ukraina.

– Alliansfriheten får inte bli en dogm.

Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne, har uttryckt att Natodebatten präglas av en flockmentalitet och att folk springer åt samma håll. Men inom S finns ingen flockmentalitet, enligt Shekarabi.

– Vi har högt i tak.

Datum i maj

Han tycker att frågan diskuterats på ett bra sätt inom såväl hans eget distrikt Uppsala län, där han är ordförande, som inom partiet i stort.

Socialdemokraterna har just inlett sin interna säkerhetspolitiska dialog i partiet, bland annat om ett eventuellt Natomedlemskap. Den ska vara klar den 12 maj. Därefter ska partistyrelsen fatta beslut, vilket ska ske senast den 24 maj.

Samtidigt som Socialdemokraternas interna process pågår så arbetar regeringen med en ny säkerhetspolitisk analys för Sverige efter Rysslands angrepp på Ukraina.

Analysen ska vara klar den 13 maj. Det är dock oklart om den kommer att innehålla någon rekommendation om Natomedlemskap, eftersom Socialdemokraterna då inte väntas ha satt ned foten.