Skansen: Nya reglerna en stor utmaning

Skansens vd John Brattmyhr är försiktig positiv till förslaget om nya smittskyddsregler för museer. Han räknar med att friluftsmuseet ska kunna öppna igen den 1 april men betonar att beslutet inte är helt enkelt.

Telegram från TT / Omni
11 mars 2021, 13.03

– Med de här begränsningarna behöver vi ta fram räkneapparaterna för det kostar också att öppna, säger han till TT.

Enligt Folkhälsomyndighetens förslag till nya regler kommer maxantalet besökare i museer och konsthallar att beräknas på samma sätt som för gym och sportanläggningar – där varje besökare ska ha minst tio kvadratmeter att röra sig på. Det högsta antalet besökare samtidigt är dock 500 personer.

"Vår stora utmaning"

Nöjesparker, djurparker och temaparker – en grupp dit Skansen räknas – förfogar ofta över större ytor, samtidigt som Folkhälsomyndigheten betonar att det oftare skapas folksamlingar där. Där måste besökarna få mer plats och antalet som får visats på området begränsas därför till en person per 20 kvadratmeter.

Exakt vad det innebär för Skansens del vet inte John Brattmyhr i nuläget.

– Om man räknar på att Skansen är cirka 300 000 kvadratmeter och cirka 100 000 är väl tillgängligt för gäster så kan man dividera det med 20. Där får man fram ett tal, men det handlar också om att vi behöver kommunicera och anpassa så att gästerna vet hur de på ett säkert sätt kan besöka Skansen. Där tror jag vår stora utmaning ligger, säger han.

Skulle klara riktlinjerna

Mårten Castenfors, som är chef för Liljevalchs konsthall i Stockholm, tror inte att det skulle vara några problem att följa reglerna för museer och konsthallar – det vill säga 10 kvadratmeter per besökare med ett maxtak på 500 samtidigt.

– Vi har 1 200 kvadratmeter, så i teorin skulle vi kunna ta in 120 personer och genom förköp skulle vi kunna styra flödet av besökare. Vi skulle kunna klara riktlinjerna bra.

Men till skillnad från till exempel Moderna Museet i Malmö och Tekniska museet i Stockholm har kommunala Liljevalchs fortsatt stängt.

– Jag fick just höra att vi får nya besked från staden först 12 april. Jag känner mig jävligt deppig. Jag skulle tycka att det var kul att öppna den här utställningen som pågår för några vilsna pensionärer som önskar få lite kultur i stället för ångest, säger Castenfors.

Troligen inga inomhusaktiviteter

Skansen räknar fortsatt med att kunna öppna 1 april, men Brattmyhr tror att friluftsmuseet måste begränsa öppethållandet till det som finns utomhus.

– Vi skaffade ju väldigt stor erfarenhet av att kunna ha Skansen öppet på ett smittsäkert sätt fram till den 27 november. Men jag noterar en extra skärpning nu och mot bakgrund till att Skansens yta är lika stor som Gamla Stan så klarar vi ytorna, men jag tror knappast att vi kommer att kunna erbjuda inomhusaktiviteter, säger han.

Under 2020 minskade Skansen sin omsättning med 115 miljoner kronor och antalet gäster med 55 procent. John Brattmyhr hoppas att myndigheterna är beredda att mildra restriktionerna så fort det går.

– De måste vara kvickfotade. Besöks- och kulturnäringen har drabbats oerhört hårt.