Detta är en artikel från TT.

Skarpa krigsuttalanden skrämde många

Telegram från TT / Omni
11 February 2024, 06.16, uppdaterad 11 February 2024, 08.25

Var tredje svensk har blivit mer orolig för krig efter uttalandena från ÖB och regeringen tidigare i år, enligt en enkät från MSB.

Alla måste förbereda sig mentalt på att det kan bli krig även i Sverige. Uppmaningen kom från bland andra överbefälhavare Micael Bydén och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M), vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen i januari.

Uttalandena fick stor mediespridning. För att få veta hur människor påverkades lät MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) drygt 1 000 personer svara på en webbenkät.

Totalt 33 procent svarade att de kände mycket stor eller stor ökad oro som följd av medierapporteringen. Fler kvinnor (42 procent) än män (23 procent) kände oro.

Drygt 60 procent uppger att deras oro inte påverkades.

Totalt 30 procent kände ett ökat engagemang för Sveriges beredskap. 67 procent uppgav att engagemanget inte påverkades, skriver MSB på sin hemsida.

Resultaten har viktats för att få en riksrepresentativ fördelning.

Rättat: I en tidigare version fanns en felaktig siffra för hur många som svarat att de inte känner ökad oro.