Detta är en artikel från TT.

Skärpta coronaråd i ytterligare tre regioner

Telegram från TT / Omni
29 October 2020, 14.03, uppdaterad 29 October 2020, 17.44

Folkhälsomyndigheten skärper råden i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland på grund av ökad smittspridning.

Smittskyddsläkarna "ber, bönar och vädjar" till alla i regionerna att hjälpas åt.

I de tre regionerna införs särskilda allmänna råd, likt de som tidigare införts i Uppsala och Skåne.

– Vi ber, bönar och vädjar till alla personer i samhället att nu verkligen tänka till i varje stund för att hålla det här fysiska avståndet och hålla kurvorna nere, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i region Östergötland.

Alla tre regionerna behåller gränsen på 50 personer för allmänna sammankomster, i stället för de 300 som regeringen tidigare öppnat för.

Gäller i tre veckor

I Stockholm har antalet bekräftade fall ökat snabbt, enligt den tillförordnade smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund.

– Vi tar till de här åtgärderna i förebyggande syfte. Ingen vet om det räcker, men vi gör ganska mycket och vi har tre veckor på oss att se om det fungerar, säger hon.

Beslutet gäller för samtliga regioner till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Jobba hemifrån

De skärpta råden innebär att personer uppmanas att avstå från att vistas i offentliga inomhusmiljöer. Nödvändiga inköp kan göras.

Även möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar ska avstås. Dock inte idrott för barn och unga födda 2005 eller senare.

Om möjligt ska man också undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Man ska även jobba hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

– Vi uppmanar både arbetsgivarna och arbetstagarna att försöka skapa en situation där man kan jobba hemifrån. En ganska stor del av smittspridningen sker på arbetsplatsen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Däremot är det inte aktuellt att stänga skolorna.

– Vi kommer att ha en fortsatt dialog om det. Vi ser inte att det är skolorna som är den stora drivande faktorn i det här, även om det sker en del utbrott, säger Anders Tegnell.

Undvik badhus

Bland de platser som nu ska undvikas nämns butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. För både kollektivtrafiken och restaurangerna gäller alltså samma råd som tidigare.

– Allt handlar om att vi inte vill ha mycket folk ute på stan. Men de som måste åka kollektivtrafik ska åka, säger Maria Rotzen Östlund.

Samtidigt meddelas att restriktionerna som tidigare införts i Uppsala förlängs i ytterligare två veckor. Uppsala är också undantaget från rekommendationen om kollektivtrafik, där uppmanas allmänheten att undvika bussar och tåg.

– I Stockholm behövs kollektivtrafiken väldigt mycket för att samhället över huvud taget ska fungera. Det är inte samma läge i Uppsala, där är avstånden mindre och man kan klara sig utan det betydligt lättare, motiverar Anders Tegnell.

Sliten personal

I hela landet provtas nu ungefär 160 000 personer per vecka. Andelen av de som provtas som är positiva har ökat till drygt fem procent, från att tidigare ha legat mellan tre och fyra procent.

– Det tyder på att vi har en ökande smittspridning i samhället, säger Anders Tegnell.

Antalet covidpatienter inom slutenvården har ökat något, och väntas öka ytterligare framöver på grund av den kraftiga smittspridningen. Samtidigt har vårdpersonalen knappt återhämtat sig efter pandemins första våg.

– Många ur personalen är fortfarande slitna efter våren och sommaren och många tar också fortfarande nu ut sin sommarsemester, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Fakta: Sju nya dödsfall

Sju nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

Därmed har totalt 5 934 smittade avlidit i landet.

Sammanlagt har 121 167 personer bekräftats smittade av covid-19 i Sverige.

För närvarande provtas ungefär 160 000 personer per vecka i Sverige.

Andelen provtagna som är positiva har ökat till fem procent.