Foto: JOHAN NILSSON / TT

Skärpta straff för trafikbrott föreslås

Telegram från TT / Omni
19 nov. 2019, 14.24

Maximistraffet för grov olovlig körning och rattfylleri bör höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det föreslås i en promemoria från justitiedepartementet. Maximistraffet för grovt rattfylleri föreslås höjas från fängelse i två år till tre år.

En ny straffbestämmelse föreslås också för grov trafikbrottslighet. Den som på ett särskilt hänsynslöst sätt gör sig skyldig till upprepade trafikbrott ska kunna dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fem år. Det kan gälla olovlig körning, rattfylleri eller vårdslöshet i trafik.

Justitieminister Morgan Johansson (S) säger i en skriftlig kommentar att han ser positivt på förslagen. "Vi kan inte tillåta att vissa personer gång på gång utsätter andra för livsfara", säger Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.