Foto: Henrik Montgomery/TT

Skattesänkningar på bordet inför höstbudget

Flera skattesänkningar, som sänkt pensionärsskatt och sänkt statlig inkomstskatt, ligger på bordet inför höstens budgetförhandlingar.

– En del handlar om den gröna skatteväxlingen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Telegram från TT / Omni
24 juni 2020, 11.47

Flera skattesänkningar som ingick i januariavtalet, regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, ska upp till diskussion i höstens budgetförhandlingar. Som en förberedelse skickar Finansdepartementet ut fyra skatteförslag på remiss.

Det handlar om skattereduktioner för förvärvsinkomster, sänkt pensionärsskatt, sänkt statlig inkomstskatt och en förlängning av den så kallade expertskatten som innebär skattelättnader för experter och forskare som tidsbegränsat visats i Sverige.

– Det är för att ha handlingsfrihet inför budgetdiskussionerna i höst. Vi har till exempel genomfört en del gröna skattehöjningar – miljö- och klimatskatter. Det är en del av den gröna skatteväxlingen och där ska vi betala tillbaka en del till svenska folket. Det är en del av det här, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Sänkt pensionärsskatt

Enligt ett av förslagen föreslås att gränsen för vilka som ska betala statlig inkomstskatt höjs, alternativt att skattesatsen för den statliga inkomstskatten sänks med en halv procentenhet till 19,5 procent.

Dessutom föreslås en årlig skattereduktion på 1 700 kronor, alternativt 1 300 kronor, för personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 40 000 kronor.

Skatten för pensionärer föreslås också sänkas för dem med en inkomst på mellan 213 000 kronor och 1 418 000 kronor.

– Det är också en del av januariavtalet, att vi vill ta bort en del av den här orättvisa skatteklyftan som gör att pensionärer betalar högre skatt än löntagare, säger Andersson, men poängterar samtidigt att det finns andra budgetposter som kan vara viktiga för just den gruppen.

– Till exempel vårdbehov som inte har kunnat tillgodoses under corona, där finns behov, och i äldreomsorgen, säger Magdalena Andersson.

Utformning återstår

Hur stort utrymme som finns för de olika skattesänkningarna, om man går vidare med förslagen, är något som ska diskuteras i höstens förhandlingar, enligt finansministern.

– Skattesänkningar är något som finns med i januariavtalet och det kommer vi naturligtvis att leva upp till. Sen får vi se hur exakt hur det kommer att utformas i höstens budget, säger Magdalena Andersson.

Regeringen har hittills spenderat över 250 miljarder kronor i olika krispaket under coronapandemin. Ekonomin behöver fortsatt stimuleras, enligt Andersson. Hon ser ingen anledning att stoppa skattesänkningarna trots att statsskulden växer.

– Inför nästa år är det inte läge att ha överskott i statsfinanserna utan vi behöver fortsätta att stimulera. Sen får vi se hur mycket och på vilket sätt det kommer att vara en del av höstens budget, säger hon.

Expansiv budget

Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson säger att inget är bestämt kring de skatteförslag som nu remitterats, utan att det är en kompott av tänkbara förslag. Exakt vilka av förslagen L helst vill se vill Mats Persson inte säga, utöver att skattesänkningar som gör det lättare för företag att anställa kan vara en del i arbetslinjen.

– Skattesänkningar som gör det lättare att anställa och mer lönsamt att arbeta är bra skattesänkningar, säger han.

Liberalernas ingång i höstens budgetförhandlingar är att det behövs en expansiv finanspolitik för såväl 2021 som 2022. Att strama åt för tidigt eller höja skatterna på företag är helt fel väg. Partiet vill se åtgärder som stimulerar företagen så att de vågar investera. Det måste bli billigare och lättare att anställa.

– Vi är oroliga för att den höga arbetslösheten biter sig fast, säger Persson.

Liberalerna vill också så tidigareläggningar av offentliga investeringar, höjningar av statsbidragen till kommuner och regioner samt satsningar på skola, integration och klimat.